ČSN (normy i změny) z prosince 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 30300 (010195) - prosinec 2018

Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy

340 Kč

ČSN 01 0211/změna Z1 (010211) - prosinec 2018

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran

32 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - prosinec 2018 aktuální vydání

Management rizik - Směrnice

340 Kč

ČSN ISO 80000-1/Oprava 2 (011300) - prosinec 2018

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

20 Kč

ČSN ISO 18095 (011462) - prosinec 2018

Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů

440 Kč

ČSN ISO 15519-2 (013015) - prosinec 2018

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení

550 Kč

ČSN ISO 128-24 (013114) - prosinec 2018

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

250 Kč

ČSN ISO 128-33 (013114) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech

230 Kč

ČSN ISO 128-43 (013114) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech

125 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - prosinec 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení

230 Kč

ČSN ISO 13444 (013242) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování

230 Kč

ČSN ISO 11005 (013712) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů

190 Kč

ČSN ISO 724/Oprava 1 (014013) - prosinec 2018

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry

20 Kč

ČSN ISO 965-3/Oprava 1 (014314) - prosinec 2018

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

20 Kč

ČSN EN ISO 5459/změna Z1 (014402) - prosinec 2018

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

32 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - prosinec 2018 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Vzorové a kombinované geometrické specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 01 4930/změna Z1 (014930) - prosinec 2018

Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé

65 Kč

ČSN 01 4931/změna Z1 (014931) - prosinec 2018

Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé

65 Kč

ČSN 01 4932/změna Z1 (014932) - prosinec 2018

Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé

65 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257) - prosinec 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

230 Kč

ČSN ISO 24102-6 (018404) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - prosinec 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 13185-3 (018473) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 17427-1 (018482) - prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2819 (038165) - prosinec 2018

Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - prosinec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 287-6 (050711) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina

350 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra

350 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - prosinec 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením

230 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - prosinec 2018 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin

340 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tvrdé pájení - Pájky

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12831-3 (060206) - prosinec 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

550 Kč

ČSN EN 1860-1 +A1 (061207) - prosinec 2018 aktuální vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 16728 +A1 (078431) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1440 +A1 (078440) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-6 (130020) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

475 Kč

23 Nářadí

ČSN EN 15895 +A1 (239061) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ruční nářadí poháněné nábojkou - Bezpečnostní požadavky - Upevňovací nářadí a nářadí k trvalému značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105) - prosinec 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 12999 +A2 (270540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

590 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - prosinec 2018 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

770 Kč

ČSN EN ISO 13766-1 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13766-2 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12081 (280540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

340 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9162 (310425) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-511 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy

340 Kč

ČSN IEC 60050-732 +A1 +A2 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

945 Kč

ČSN EN 60079-0 ed. 4/změna Z1 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 6. červenci 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-2 (334597) - prosinec 2018

Komunikační systémy budov - Část 3-2: Pokyny pro aplikace - Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS)

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50107-3 (341370) - prosinec 2018

Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřevyšující 1 000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60068-2-10/změna A1 (345791) - prosinec 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

125 Kč

ČSN EN 60068-2-5/změna Z1 (345791) - prosinec 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením

Změna bude zrušena k 11. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60068-2-74/změna A1 (345791) - prosinec 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami

190 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 (345791) - prosinec 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů

340 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2/změna A1 (347003) - prosinec 2018

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2/Oprava 1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

20 Kč

ČSN EN 60034-4 ed. 2/změna Z1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

Změna bude zrušena k 1. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

570 Kč

ČSN EN 60076-3 ed. 2/změna A1 (351001) - prosinec 2018

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

125 Kč

ČSN EN 62271-1 ed. 2/Oprava 1 (354205) - prosinec 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

20 Kč

ČSN EN 62271-4/Oprava 1 (354206) - prosinec 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

20 Kč

ČSN EN 61010-2-201/změna Z1 (356502) - prosinec 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

Změna bude zrušena k 22. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502) - prosinec 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

590 Kč

ČSN EN 62561-2/změna Z1 (357605) - prosinec 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Změna bude zrušena k 1. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 62561-6/změna Z1 (357605) - prosinec 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)

Změna bude zrušena k 1. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 62561-7/změna Z1 (357605) - prosinec 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

Změna bude zrušena k 1. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

350 Kč

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

340 Kč

ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

230 Kč

ČSN EN IEC 62793 (357605) - prosinec 2018

Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou

440 Kč

ČSN EN 62576/změna Z1 (358255) - prosinec 2018

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

Změna bude zrušena k 1. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62576 ed. 2 (358255) - prosinec 2018

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60939-3/Oprava 2 (358281) - prosinec 2018

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60384-26/změna Z1 (358291) - prosinec 2018

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna bude zrušena k 21. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 (358291) - prosinec 2018

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 60286-5 ed. 2/změna Z1 (358292) - prosinec 2018

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Změna bude zrušena k 30. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 (358292) - prosinec 2018

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62969-3 (358801) - prosinec 2018

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 3: Otřesy poháněný sběr piezoelektrické energie pro senzory automobilových vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223) - prosinec 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61290-4-3/změna Z1 (359271) - prosinec 2018

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

Změna bude zrušena k 1. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 (359271) - prosinec 2018

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278) - prosinec 2018

Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60081/změna A11 (360275) - prosinec 2018

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62386-207/změna Z1 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6)

Změna bude zrušena k 17. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62386-218 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-222 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-224 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-333 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62504/změna A1 (360701) - prosinec 2018

Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60335-2-109/změna A1 (361045) - prosinec 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

125 Kč

ČSN EN 60335-2-109/změna A2 (361045) - prosinec 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

125 Kč

ČSN EN 61162-450/změna Z1 (367823) - prosinec 2018

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

Změna bude zrušena k 8. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 (367823) - prosinec 2018

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60268-3 ed. 2/změna Z1 (368305) - prosinec 2018

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

Změna bude zrušena k 30. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3 (368305) - prosinec 2018

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 36 9791 (369791) - prosinec 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC

230 Kč

ČSN 36 9791 ed. A (369791) - prosinec 2018 aktuální vydání

Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14460 (389690) - prosinec 2018 aktuální vydání

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6892-2 (420310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

340 Kč

ČSN ISO 7529 (420640) - prosinec 2018 aktuální vydání

Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým

190 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - prosinec 2018 aktuální vydání

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17053 (467097) - prosinec 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 19343 (560113) - prosinec 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2555 (640346) - prosinec 2018

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - prosinec 2018

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - prosinec 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13016-1 (656068) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

230 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - prosinec 2018

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

230 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

230 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

190 Kč

ČSN 65 7222-1/změna Z1 (657222) - prosinec 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

32 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12013 (691310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 13445-2/změna A2 (695245) - prosinec 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A4 (695245) - prosinec 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0034 (730034) - prosinec 2018

Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou

125 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zatížení konstrukcí námrazou

550 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

370 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - prosinec 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny

230 Kč

ČSN 73 6124-3 (736124) - prosinec 2018

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

230 Kč

ČSN 73 6129 (736129) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

230 Kč

ČSN 73 6130 (736130) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stavba vozovek - Kalové vrstvy

340 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost

230 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva

230 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

190 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203) - prosinec 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

990 Kč

ČSN EN 16951-1 (736344) - prosinec 2018

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5455/změna Z1 (755455) - prosinec 2018

Výpočet vnitřních vodovodů

190 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - prosinec 2018 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

350 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod

350 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 4045 (793878) - prosinec 2018 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 811 (800818) - prosinec 2018

Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody

190 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - prosinec 2018 aktuální vydání

Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality

230 Kč

ČSN EN ISO 10318-1/změna A1 (806172) - prosinec 2018

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

125 Kč

ČSN EN ISO 10318-2/změna A1 (806172) - prosinec 2018

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - prosinec 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

340 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN/TR 16998 (835637) - prosinec 2018

Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10637 (855355) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-3 ed. 2 (940515) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19146 (979846) - prosinec 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Mezidoménové slovníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč