Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 13016-1 Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

4 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 13016-1 (656068) Nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků

ICS: 75.160.20 Kapalná paliva

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) (celkového tlaku par) vyvinutého ve vakuu těkavými, nízkoviskózními ropnými výrobky, složkami a ethanovými směsmi až do 85 % (V/V) a výchozími surovinami obsahujícími vzduch. Z měření tlaku par obsahujících vzduch (ASVP) se může vypočítat ekvivalent tlaku suchých par (DVPE).
Podmínky používané při zkoušce popsané v této normě jsou poměr par ke kapalině 4:1 a teplota zkoušení 37,8 °C.
Zařízení není během zkoušky navlhčeno vodou a metoda je proto vhodná pro zkoušení vzorků s kyslíkatými látkami nebo bez kyslíkatých látek; nepřihlíží se k rozpuštěné vodě ve vzorku.
Tato popsaná metoda je vhodná pro zkoušení vzduchem nasycených vzorků s DVPE mezi 15,5 kPa a 106,0 kPa; mohou se měřit i tlaky par mimo tento rozsah, ale nebyla stanovena preciznost stanovení.
Tento dokument je vhodný pro paliva obsahující rozmezí kyslíkatých složek až do omezení uvedeném v příslušné směrnici ES 85/536/EEC [10] a pro směsi ethanolu s palivem až do 85 % (V/V) ethanolu.
POZNÁMKA: Pro účely této evropské normy termíny "% (m/m)" a "% (V/V)" vyjadřují hmotnostní a objemový zlomek.

Označení ČSN EN 13016-1 (656068)
Katalogové číslo 506458
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135064588
Tato norma nahradila ČSN EN 13016-1 (656068) z února 2008
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 13016-2 (656068)
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

ČSN EN 13016-3 (656068)
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)