ČSN EN 13016-3 (656068)

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

ČSN EN 13016-3 Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN 13016-3 určuje metodu pro stanovení tlaku par vyvinutého ve vakuu těkavými, nízkoviskózními ropnými výrobky, složkami a ethanovými směsmi až do 85 % (V/V) a výchozími surovinami použitím komory s proměnlivým objemem. Z tlaku par se vypočítá ekvivalent tlaku suchých par (DVPE). Norma je vhodná pro paliva obsahující kyslíkaté sloučeniny až do limitů stanovených ve směrnici Rady 85/536/EEC, a pro směsi ethanolu s palivem až do 85 % (V/V) ethanolu. Norma obsahuje popis přípravy vzorku, přístroje, včetně kalibrace, postup a výpočty parciálního tlaku par a DVPE. V příloze jsou uvedeny přijatelné referenční hodnoty.

Označení ČSN EN 13016-3 (656068)
Katalogové číslo 506457
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135064571
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13016-1 (656068)
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

ČSN EN 13016-2 (656068)
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C