ČSN EN 15663 (280360) Zrušená norma

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

ČSN EN 15663 Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma definuje soubor referenčních hmotností pro určení požadavků na konstrukci, zkoušení, schválení, označení, odeslání a provoz železničních vozidel.
Referenční hmotnosti definované v tomto dokumentu jsou následující:
- vlastní hmotnost;
- konstrukční hmotnost v provozním stavu;
- konstrukční hmotnost při normálním užitečném zatížení;
- konstrukční hmotnost při výjimečném užitečném zatížení;
- provozní hmotnost v provozním stavu;
- provozní hmotnost při normálním užitečném zatížení.
Tyto referenční hmotnosti jsou definovány s ohledem na celé vozidlo, ale mohou se také použít pro určitý systém nebo díl.
Určení hodnot tolerancí použitelných pro referenční hmotnosti není předmětem této normy. Tolerance mohou být stanoveny v jiné příslušné normě.
Dodatečná zatížení s ohledem na podmínky prostředí např. sníh nebo zadržená či absorbovaná dešťová voda nejsou předmětem této evropské normy.

Označení ČSN EN 15663 (280360)
Katalogové číslo 506280
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135062805
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN 15663 +A1 (280360)
Tato norma nahradila ČSN EN 15663 (280360) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)