Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
501617

ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - duben 2017 aktuální vydání

Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501611

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - duben 2017

Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502025

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč vč. DPH
501618

ČSN EN ISO 1 (014110) - duben 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502149

ČSN EN 10228-1 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

230 Kč vč. DPH
502150

ČSN EN 10228-2 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

190 Kč vč. DPH
502156

ČSN EN 10228-3 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem

340 Kč vč. DPH
502155

ČSN EN 10228-4 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem

340 Kč vč. DPH
502010

TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017

Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací

230 Kč vč. DPH
501615

ČSN EN 15876-1 (018386) - duben 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
501616

ČSN EN 15876-2 (018386) - duben 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501610

ČSN EN ISO 3677 (050060) - duben 2017 aktuální vydání

Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502166

ČSN EN 60974-4 ed. 2/změna Z1 (052205) - duben 2017

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

Změna byla zrušena k 25. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502162

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205) - duben 2017

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

230 Kč vč. DPH
501834

ČSN EN 13203-4 (061430) - duben 2017

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502197

ČSN EN ISO 14456 (078302) - duben 2017

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t


465 Kč vč. DPH
501607

ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - duben 2017

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501722

ČSN EN 124-1 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

440 Kč vč. DPH
500660

ČSN EN 124-2 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

350 Kč vč. DPH
501305

ČSN EN 124-3 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku

350 Kč vč. DPH
500661

ČSN EN 124-4 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

350 Kč vč. DPH
501323

ČSN EN 124-5 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

440 Kč vč. DPH
501723

ČSN EN 124-6 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

440 Kč vč. DPH
502199

ČSN EN 61003-1 ed. 2/změna Z1 (180105) - duben 2017

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502198

ČSN EN 61003-1 ed. 3 (180105) - duben 2017

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502200

ČSN EN 61003-2 ed. 2 (180105) - duben 2017 aktuální vydání

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502201

ČSN EN 61003-2/změna Z1 (180105) - duben 2017

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501603

ČSN EN 16602-70 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501602

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
501604

ČSN EN 16803-1 (310560) - duben 2017

Kosmos - Určování polohy založené na využití GNSS pro silniční inteligentní dopravní systémy (ITS) - Část 1: Definice a prostupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení užitých vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502318

ČSN EN 1914 (320860) - duben 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny

230 Kč vč. DPH
502173

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2017

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502172

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


295 Kč vč. DPH
502174

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


295 Kč vč. DPH
502175

ČSN 33 2000-5-537/změna Z1 (332000) - duben 2017

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501660

TNI 33 2130 (332130) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

350 Kč vč. DPH
502327

ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 3 (333565) - duben 2017

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

20 Kč vč. DPH
501846

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu

230 Kč vč. DPH
501848

ČSN EN 50152-3-2/změna Z1 (333580) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové transformátory proudu

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501847

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí

230 Kč vč. DPH
501849

ČSN EN 50152-3-3/změna Z1 (333580) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové induktivní transformátory napětí

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501947

ČSN EN 62282-6-200 ed. 2/změna Z1 (336000) - duben 2017

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Změna byla zrušena k 27. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501599

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000) - duben 2017

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502184

ČSN EN 62305-1 ed. 2/Oprava 1 (341390) - duben 2017

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

20 Kč vč. DPH
502183

ČSN EN 62305-4 ed. 2/Oprava 1 (341390) - duben 2017

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

20 Kč vč. DPH
501881

ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy

440 Kč vč. DPH
501844

ČSN EN 61375-2-3/Oprava 1 (342690) - duben 2017

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

48 Kč vč. DPH
502185

ČSN EN 54-13 (342710) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502137

ČSN EN 54-5 ed. 2 (342710) - duben 2017

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
502136

ČSN EN 54-5/změna Z1 (342710) - duben 2017

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

Změna bude zrušena k 28. únoru 2021.

32 Kč vč. DPH
502187

ČSN EN 61180-1/Oprava 1 (345650) - duben 2017

Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy

Změna byla zrušena k 29. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502186

ČSN EN 61180/Oprava 1 (345650) - duben 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

20 Kč vč. DPH
501999

ČSN EN 60332-1-2/změna A11 (347107) - duben 2017

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

125 Kč vč. DPH
502195

ČSN EN 60154-2 ed. 2 (347911) - duben 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
502196

ČSN EN 60154-2/změna Z1 (347911) - duben 2017

Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501597

ČSN EN 61058-2-6 (354107) - duben 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, Z1 6.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

392 Kč vč. DPH
501329

ČSN EN 60603-7-82 (354620) - duben 2017

Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502008

ČSN EN 61076-3-110 ed. 2/změna Z1 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

Změna byla zrušena k 4. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502007

ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
501328

ČSN EN 61076-3-120 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502157

ČSN EN 60269-4 ed. 3/změna A2 (354701) - duben 2017

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

190 Kč vč. DPH
502193

ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. září 2020 (zobrazit náhrady).

1 562 Kč vč. DPH
502194

ČSN EN 62056-5-3/změna Z1 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502188

ČSN EN 62056-6-1 ed. 2 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. září 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
502189

ČSN EN 62056-6-1/změna Z1 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502190

ČSN EN 62056-6-2 ed. 2 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

2 232 Kč vč. DPH
502191

ČSN EN 62056-6-2/změna Z1 (356131) - duben 2017

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502009

ČSN EN 140402 ed. 2/změna A1 (358174) - duben 2017

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
502144

ČSN EN 62047-25 (358775) - duben 2017

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502142

ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 (358791) - duben 2017 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
502143

ČSN EN 60191-6-13/změna Z1 (358791) - duben 2017

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502317

ČSN EN 60794-3-20 ed. 2/změna Z1 (359223) - duben 2017

Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502311

ČSN EN 60794-3-20 ed. 3 (359223) - duben 2017

Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
502146

ČSN EN 61754-32 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
502145

ČSN EN 61754-34 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
502141

ČSN EN 61300-3-25 ed. 2/změna Z1 (359252) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost nezkosených ferulí a nezkosených ferulí s nainstalovaným vláknem

Změna byla zrušena k 4. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502140

ČSN EN 61300-3-25 ed. 3 (359252) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502138

ČSN EN 61290-4-1 ed. 2 (359271) - duben 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502139

ČSN EN 61290-4-1/změna Z1 (359271) - duben 2017

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502158

ČSN EN 62739-2 (359395) - duben 2017

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním

230 Kč vč. DPH
502179

ČSN EN 60350-1 ed. 2 (361060) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

590 Kč vč. DPH
502180

ČSN EN 60350-1/změna Z1 (361060) - duben 2017

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502296

ČSN EN 62849 (361060) - duben 2017

Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost

340 Kč vč. DPH
502295

ČSN EN 62885-3 (361060) - duben 2017 aktuální vydání

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce

340 Kč vč. DPH
502159

ČSN EN 62841-2-9/Oprava 1 (361510) - duben 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity

20 Kč vč. DPH
501883

ČSN EN 60086-5 ed. 3/změna Z1 (364110) - duben 2017

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501882

ČSN EN 60086-5 ed. 4 (364110) - duben 2017

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

440 Kč vč. DPH
501192

ČSN EN 60601-2-24/změna Z1 (364800) - duben 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost infuzních pump a regulátorů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501191

ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801) - duben 2017 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů

550 Kč vč. DPH
502303

ČSN EN 50600-4-1 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502301

ČSN EN 50600-4-2 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč vč. DPH
502300

ČSN EN 50600-4-3 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč vč. DPH
502006

ČSN EN 61162-1 ed. 3/změna Z1 (367823) - duben 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502005

ČSN EN 61162-1 ed. 4 (367823) - duben 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč vč. DPH
502297

ČSN EN 50667 (369065) - duben 2017

Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501523

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - duben 2017

Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník

230 Kč vč. DPH
501970

ČSN 39 5003/změna Z1 (395003) - duben 2017

Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

32 Kč vč. DPH
501971

ČSN 39 5005/změna Z1 (395005) - duben 2017

Zkoušení civilních palných zbraní

32 Kč vč. DPH
501972

ČSN 39 5020 (395020) - duben 2017 aktuální vydání

Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

190 Kč vč. DPH
501973

ČSN 39 5105/změna Z1 (395105) - duben 2017

Zkoušení střeliva

65 Kč vč. DPH
501969

ČSN 39 5106/změna Z1 (395106) - duben 2017

Kontrola střeliva

65 Kč vč. DPH
502320

ČSN ISO 7503-1 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502321

ČSN ISO 7503-2 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502322

ČSN ISO 7503-3 (404012) - duben 2017

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
502323

ČSN ISO 8769 (404412) - duben 2017 aktuální vydání

Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-zářiče, beta-zářiče a fotonové zářiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
501593

ČSN EN ISO 11426 (420651) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501587

ČSN EN ISO 11427 (420656) - duben 2017

Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501592

ČSN EN ISO 11210 (420661) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501589

ČSN EN ISO 11494 (420663) - duben 2017

Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501588

ČSN EN ISO 11490 (420665) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501590

ČSN EN ISO 11495 (420666) - duben 2017

Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501725

ČSN 42 1300 (421300) - duben 2017 aktuální vydání

Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití

570 Kč vč. DPH
501724

ČSN 42 1400 (421400) - duben 2017 aktuální vydání

Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití

590 Kč vč. DPH
502298

ČSN EN 12165 (421541) - duben 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování

340 Kč vč. DPH
502000

ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

350 Kč vč. DPH
502134

ČSN EN ISO 11702 (588730) - duben 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů

230 Kč vč. DPH
501585

ČSN EN ISO 11469 (640004) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502017

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

350 Kč vč. DPH
502170

ČSN EN 1482-3 (654821) - duben 2017

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad

230 Kč vč. DPH
502024

ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

230 Kč vč. DPH
501584

ČSN EN ISO 21028-1 (697252) - duben 2017

Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách pod -80°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501693

ČSN EN 14303 (727225) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

350 Kč vč. DPH
501694

ČSN EN 14303 +A1/změna Z2 (727225) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501712

ČSN EN 14304 (727226) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501713

ČSN EN 14304 +A1/změna Z2 (727226) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501709

ČSN EN 14305 (727227) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501711

ČSN EN 14305 +A1/změna Z2 (727227) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501750

ČSN EN 14306 (727228) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501751

ČSN EN 14306 +A1/změna Z2 (727228) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501695

ČSN EN 14307 (727229) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501696

ČSN EN 14307 +A1/změna Z2 (727229) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501756

ČSN EN 14308 (727230) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501757

ČSN EN 14308 +A1/změna Z2 (727230) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501697

ČSN EN 14309 (727231) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč vč. DPH
501699

ČSN EN 14309 +A1/změna Z2 (727231) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501754

ČSN EN 14313 (727232) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501755

ČSN EN 14313 +A1/změna Z2 (727232) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501752

ČSN EN 14314 (727233) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501753

ČSN EN 14314 +A1/změna Z2 (727233) - duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501578

ČSN EN ISO 16739 (730100) - duben 2017

Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501580

ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501581

ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502309

ČSN EN 13084-6 (734220) - duben 2017 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

230 Kč vč. DPH
502129

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

440 Kč vč. DPH
502130

ČSN EN 13108-1/změna Z3 (736140) - duben 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502131

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

350 Kč vč. DPH
502132

ČSN EN 13108-2/změna Z2 (736140) - duben 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501579

ČSN EN 16272-4 (736342) - duben 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502308

ČSN EN 1794-3 (737061) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

230 Kč vč. DPH
502167

ČSN EN 14389-1 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
502168

ČSN EN 14389-2 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
502292

ČSN P 73 7505 (737505) - duben 2017

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t


472 Kč vč. DPH
501653

ČSN EN 16361 +A1 (747041) - duben 2017 aktuální vydání

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

440 Kč vč. DPH
501654

ČSN EN 16361/změna Z2 (747041) - duben 2017

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501441

ČSN 75 2405 (752405) - duben 2017 aktuální vydání

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

230 Kč vč. DPH
502331

ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

350 Kč vč. DPH
502127

ČSN ISO 21101 (761204) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč vč. DPH
502126

TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků

190 Kč vč. DPH
502128

ČSN ISO 21103 (761206) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky

190 Kč vč. DPH
502182

ČSN EN 16872 (763107) - duben 2017

Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii

340 Kč vč. DPH
501574

ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501575

ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501573

ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502294

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - duben 2017 aktuální vydání

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky

590 Kč vč. DPH
501571

ČSN EN ISO 6385 (833510) - duben 2017 aktuální vydání

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502015

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - duben 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy

550 Kč vč. DPH
502171

ČSN EN 15308 (838028) - duben 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií

440 Kč vč. DPH
501572

ČSN EN ISO 18847 (838218) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502181

ČSN EN ISO 18846 (838230) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet

190 Kč vč. DPH
501570

ČSN EN ISO 5361 ed. 2 (852110) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502154

ČSN EN ISO 5361/změna Z1 (852110) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501569

ČSN EN ISO 5364 ed. 2 (852131) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502153

ČSN EN ISO 5364/změna Z1 (852131) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501567

ČSN EN ISO 5366 (852150) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501566

ČSN EN ISO 7153-1 (855710) - duben 2017 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501565

ČSN EN ISO 17509 (856083) - duben 2017

Stomatologie - Unašeč krouticího momentu do stomatologických násadců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501568

ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - duben 2017

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501562

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 (872006) - duben 2017

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501776

ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 (875042) - duben 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč vč. DPH
501762

ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.6.1 (875086) - duben 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501388

ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1 (875094) - duben 2017

Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 1: Jednotky na straně infrastruktury (RSU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501775

ČSN ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (875111) - duben 2017

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
501389

ČSN ETSI EN 302 064 V2.1.1 (875120) - duben 2017

Bezdrátové obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501774

ČSN ETSI EN 302 208 V3.1.1 (875121) - duben 2017

Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501773

ČSN ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (875141) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501770

ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (875141) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501771

ČSN ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (875141) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501772

ČSN ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (875141) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501563

ČSN ETSI EN 301 559 V2.1.1 (875163) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501365

ČSN ETSI EN 302 961 V2.1.2 (875164) - duben 2017

Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502324

ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1 (875174) - duben 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
501363

ČSN ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 (876055) - duben 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502310

ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 (879051) - duben 2017

Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
502001

ČSN EN 892 +A1 (942007) - duben 2017 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč vč. DPH