Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
501617 ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - duben 2017 aktuální vydání
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501611 ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - duben 2017
Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502025 ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny
230 Kč vč. DPH
501618 ČSN EN ISO 1 (014110) - duben 2017 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502149 ČSN EN 10228-1 (015040) - duben 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou
230 Kč vč. DPH
502150 ČSN EN 10228-2 (015040) - duben 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška
190 Kč vč. DPH
502156 ČSN EN 10228-3 (015040) - duben 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem
340 Kč vč. DPH
502155 ČSN EN 10228-4 (015040) - duben 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem
340 Kč vč. DPH
502010 TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací
230 Kč vč. DPH
501615 ČSN EN 15876-1 (018386) - duben 2017 aktuální vydání
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
501616 ČSN EN 15876-2 (018386) - duben 2017 aktuální vydání
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501610 ČSN EN ISO 3677 (050060) - duben 2017 aktuální vydání
Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501608 ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - duben 2017 aktuální vydání
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502166 ČSN EN 60974-4 ed. 2/změna Z1 (052205) - duben 2017
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
Změna bude zrušena k 25. srpnu 2019
32 Kč vč. DPH
502162 ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205) - duben 2017
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
230 Kč vč. DPH
501609 ČSN EN ISO 17672 (055650) - duben 2017 aktuální vydání
Tvrdé pájení - Pájky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501834 ČSN EN 13203-4 (061430) - duben 2017
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502197 ČSN EN ISO 14456 (078302) - duben 2017
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)
340 Kč vč. DPH
501607 ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - duben 2017
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501722 ČSN EN 124-1 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody
440 Kč vč. DPH
500660 ČSN EN 124-2 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
350 Kč vč. DPH
501305 ČSN EN 124-3 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku
350 Kč vč. DPH
500661 ČSN EN 124-4 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu
350 Kč vč. DPH
501323 ČSN EN 124-5 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů
440 Kč vč. DPH
501723 ČSN EN 124-6 (136301) - duben 2017 aktuální vydání
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
440 Kč vč. DPH
502199 ČSN EN 61003-1 ed. 2/změna Z1 (180105) - duben 2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
Změna bude zrušena k 4. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502198 ČSN EN 61003-1 ed. 3 (180105) - duben 2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502200 ČSN EN 61003-2 ed. 2 (180105) - duben 2017 aktuální vydání
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502201 ČSN EN 61003-2/změna Z1 (180105) - duben 2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
Změna bude zrušena k 4. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
501603 ČSN EN 16602-70 (310510) - duben 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501602 ČSN EN 16602-70-12 (310510) - duben 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
501604 ČSN EN 16803-1 (310560) - duben 2017
Kosmos - Určování polohy založené na využití GNSS pro silniční inteligentní dopravní systémy (ITS) - Část 1: Definice a prostupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení užitých vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502318 ČSN EN 1914 (320860) - duben 2017 aktuální vydání
Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny
230 Kč vč. DPH
502173 ČSN 33 2000-4-46 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2017
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
Změna bude zrušena k 11. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502172 ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000) - duben 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
230 Kč vč. DPH
502174 ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
230 Kč vč. DPH
502175 ČSN 33 2000-5-537/změna Z1 (332000) - duben 2017
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
Změna bude zrušena k 11. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
501660 TNI 33 2130 (332130) - duben 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
350 Kč vč. DPH
502327 ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 3 (333565) - duben 2017
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
20 Kč vč. DPH
501846 ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu
230 Kč vč. DPH
501848 ČSN EN 50152-3-2/změna Z1 (333580) - duben 2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové transformátory proudu
Změna bude zrušena k 25. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
501847 ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí
230 Kč vč. DPH
501849 ČSN EN 50152-3-3/změna Z1 (333580) - duben 2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové induktivní transformátory napětí
Změna bude zrušena k 25. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
501947 ČSN EN 62282-6-200 ed. 2/změna Z1 (336000) - duben 2017
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek
Změna bude zrušena k 27. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
501599 ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000) - duben 2017
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502184 ČSN EN 62305-1 ed. 2/Oprava 1 (341390) - duben 2017
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
20 Kč vč. DPH
502183 ČSN EN 62305-4 ed. 2/Oprava 1 (341390) - duben 2017
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
20 Kč vč. DPH
501881 ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
440 Kč vč. DPH
501844 ČSN EN 61375-2-3/Oprava 1 (342690) - duben 2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
48 Kč vč. DPH
502185 ČSN EN 54-13 (342710) - duben 2017 aktuální vydání
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502137 ČSN EN 54-5 ed. 2 (342710) - duben 2017 aktuální vydání
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502136 ČSN EN 54-5/změna Z1 (342710) - duben 2017
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče
Změna bude zrušena k 28. únoru 2021
32 Kč vč. DPH
502187 ČSN EN 61180-1/Oprava 1 (345650) - duben 2017
Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy
Změna bude zrušena k 29. červenci 2019
20 Kč vč. DPH
502186 ČSN EN 61180/Oprava 1 (345650) - duben 2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení
20 Kč vč. DPH
501999 ČSN EN 60332-1-2/změna A11 (347107) - duben 2017
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen
125 Kč vč. DPH
502195 ČSN EN 60154-2 ed. 2 (347911) - duben 2017 aktuální vydání
Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502196 ČSN EN 60154-2/změna Z1 (347911) - duben 2017
Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů
Změna bude zrušena k 25. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
501597 ČSN EN 61058-2-6 (354107) - duben 2017
Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
360 Kč vč. DPH
501329 ČSN EN 60603-7-82 (354620) - duben 2017
Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502008 ČSN EN 61076-3-110 ed. 2/změna Z1 (354621) - duben 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz
Změna bude zrušena k 4. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502007 ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 (354621) - duben 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501328 ČSN EN 61076-3-120 (354621) - duben 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502157 ČSN EN 60269-4 ed. 3/změna A2 (354701) - duben 2017
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků
190 Kč vč. DPH
502193 ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (356131) - duben 2017 aktuální vydání
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
502194 ČSN EN 62056-5-3/změna Z1 (356131) - duben 2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502188 ČSN EN 62056-6-1 ed. 2 (356131) - duben 2017 aktuální vydání
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502189 ČSN EN 62056-6-1/změna Z1 (356131) - duben 2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502190 ČSN EN 62056-6-2 ed. 2 (356131) - duben 2017 aktuální vydání
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 520 Kč vč. DPH
502191 ČSN EN 62056-6-2/změna Z1 (356131) - duben 2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502009 ČSN EN 140402 ed. 2/změna A1 (358174) - duben 2017
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
502144 ČSN EN 62047-25 (358775) - duben 2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502142 ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 (358791) - duben 2017 aktuální vydání
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502143 ČSN EN 60191-6-13/změna Z1 (358791) - duben 2017
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA
Změna bude zrušena k 1. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502317 ČSN EN 60794-3-20 ed. 2/změna Z1 (359223) - duben 2017
Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely
Změna bude zrušena k 20. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502311 ČSN EN 60794-3-20 ed. 3 (359223) - duben 2017
Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502146 ČSN EN 61754-32 (359244) - duben 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502145 ČSN EN 61754-34 (359244) - duben 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502141 ČSN EN 61300-3-25 ed. 2/změna Z1 (359252) - duben 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost nezkosených ferulí a nezkosených ferulí s nainstalovaným vláknem
Změna byla zrušena k 4. říjnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502140 ČSN EN 61300-3-25 ed. 3 (359252) - duben 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502138 ČSN EN 61290-4-1 ed. 2 (359271) - duben 2017 aktuální vydání
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502139 ČSN EN 61290-4-1/změna Z1 (359271) - duben 2017
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502158 ČSN EN 62739-2 (359395) - duben 2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním
230 Kč vč. DPH
502179 ČSN EN 60350-1 ed. 2 (361060) - duben 2017 aktuální vydání
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
590 Kč vč. DPH
502180 ČSN EN 60350-1/změna Z1 (361060) - duben 2017
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
Změna bude zrušena k 4. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502296 ČSN EN 62849 (361060) - duben 2017
Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost
340 Kč vč. DPH
502295 ČSN EN 62885-3 (361060) - duben 2017 aktuální vydání
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce
340 Kč vč. DPH
502159 ČSN EN 62841-2-9/Oprava 1 (361510) - duben 2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity
20 Kč vč. DPH
501883 ČSN EN 60086-5 ed. 3/změna Z1 (364110) - duben 2017
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
Změna bude zrušena k 17. srpnu 2019
32 Kč vč. DPH
501882 ČSN EN 60086-5 ed. 4 (364110) - duben 2017
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
440 Kč vč. DPH
501192 ČSN EN 60601-2-24/změna Z1 (364800) - duben 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost infuzních pump a regulátorů
Změna bude zrušena k 14. dubnu 2018
32 Kč vč. DPH
501191 ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801) - duben 2017 aktuální vydání
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů
550 Kč vč. DPH
502303 ČSN EN 50600-4-1 (367260) - duben 2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502301 ČSN EN 50600-4-2 (367260) - duben 2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502300 ČSN EN 50600-4-3 (367260) - duben 2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502006 ČSN EN 61162-1 ed. 3/změna Z1 (367823) - duben 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů
Změna bude zrušena k 5. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502005 ČSN EN 61162-1 ed. 4 (367823) - duben 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
502297 ČSN EN 50667 (369065) - duben 2017
Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501523 ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - duben 2017
Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník
230 Kč vč. DPH
502304 TNI CEN/TR 16829 (378394) - duben 2017
Prevence požáru a výbuchu a ochrana pro korečkové elevátory
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
501970 ČSN 39 5003/změna Z1 (395003) - duben 2017
Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
32 Kč vč. DPH
501971 ČSN 39 5005/změna Z1 (395005) - duben 2017
Zkoušení civilních palných zbraní
32 Kč vč. DPH
501972 ČSN 39 5020 (395020) - duben 2017 aktuální vydání
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie
190 Kč vč. DPH
501973 ČSN 39 5105/změna Z1 (395105) - duben 2017
Zkoušení střeliva
65 Kč vč. DPH
501969 ČSN 39 5106/změna Z1 (395106) - duben 2017
Kontrola střeliva
65 Kč vč. DPH
502320 ČSN ISO 7503-1 (404012) - duben 2017 aktuální vydání
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502321 ČSN ISO 7503-2 (404012) - duben 2017 aktuální vydání
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502322 ČSN ISO 7503-3 (404012) - duben 2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
502323 ČSN ISO 8769 (404412) - duben 2017 aktuální vydání
Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-zářiče, beta-zářiče a fotonové zářiče
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501593 ČSN EN ISO 11426 (420651) - duben 2017 aktuální vydání
Klenoty - Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501587 ČSN EN ISO 11427 (420656) - duben 2017
Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501592 ČSN EN ISO 11210 (420661) - duben 2017 aktuální vydání
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501589 ČSN EN ISO 11494 (420663) - duben 2017
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501588 ČSN EN ISO 11490 (420665) - duben 2017 aktuální vydání
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501590 ČSN EN ISO 11495 (420666) - duben 2017
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501725 ČSN 42 1300 (421300) - duben 2017 aktuální vydání
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití
570 Kč vč. DPH
501724 ČSN 42 1400 (421400) - duben 2017 aktuální vydání
Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití
590 Kč vč. DPH
502298 ČSN EN 12165 (421541) - duben 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování
340 Kč vč. DPH
501591 ČSN EN ISO 9202 (421601) - duben 2017
Klenoty - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502000 ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení
350 Kč vč. DPH
502134 ČSN EN ISO 11702 (588730) - duben 2017 aktuální vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů
230 Kč vč. DPH
501585 ČSN EN ISO 11469 (640004) - duben 2017 aktuální vydání
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502017 ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - duben 2017 aktuální vydání
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
350 Kč vč. DPH
502170 ČSN EN 1482-3 (654821) - duben 2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad
230 Kč vč. DPH
502024 ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
230 Kč vč. DPH
501584 ČSN EN ISO 21028-1 (697252) - duben 2017
Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách pod -80°C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502023 TNI prEN 16907-1 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
502022 TNI prEN 16907-2 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502021 TNI prEN 16907-3 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502020 TNI prEN 16907-4 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502019 TNI prEN 16907-5 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502018 TNI prEN 16907-6 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 6: Rekultivace pozemků materiálem těženým z vody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
501693 ČSN EN 14303 (727225) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
350 Kč vč. DPH
501694 ČSN EN 14303 +A1/změna Z2 (727225) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501712 ČSN EN 14304 (727226) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501713 ČSN EN 14304 +A1/změna Z2 (727226) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501709 ČSN EN 14305 (727227) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501711 ČSN EN 14305 +A1/změna Z2 (727227) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501750 ČSN EN 14306 (727228) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501751 ČSN EN 14306 +A1/změna Z2 (727228) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501695 ČSN EN 14307 (727229) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501696 ČSN EN 14307 +A1/změna Z2 (727229) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501756 ČSN EN 14308 (727230) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501757 ČSN EN 14308 +A1/změna Z2 (727230) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501697 ČSN EN 14309 (727231) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
550 Kč vč. DPH
501699 ČSN EN 14309 +A1/změna Z2 (727231) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501754 ČSN EN 14313 (727232) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501755 ČSN EN 14313 +A1/změna Z2 (727232) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501752 ČSN EN 14314 (727233) - duben 2017 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501753 ČSN EN 14314 +A1/změna Z2 (727233) - duben 2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501578 ČSN EN ISO 16739 (730100) - duben 2017
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501580 ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - duben 2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501581 ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - duben 2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502309 ČSN EN 13084-6 (734220) - duben 2017 aktuální vydání
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
230 Kč vč. DPH
502129 ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
440 Kč vč. DPH
502130 ČSN EN 13108-1/změna Z3 (736140) - duben 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
502131 ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
350 Kč vč. DPH
502132 ČSN EN 13108-2/změna Z2 (736140) - duben 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
501579 ČSN EN 16272-4 (736342) - duben 2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502308 ČSN EN 1794-3 (737061) - duben 2017 aktuální vydání
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru
230 Kč vč. DPH
502167 ČSN EN 14389-1 (737062) - duben 2017 aktuální vydání
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti
230 Kč vč. DPH
502168 ČSN EN 14389-2 (737062) - duben 2017 aktuální vydání
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti
230 Kč vč. DPH
502292 ČSN P 73 7505 (737505) - duben 2017
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.18t


472 Kč vč. DPH
501653 ČSN EN 16361 +A1 (747041) - duben 2017 aktuální vydání
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním
440 Kč vč. DPH
501654 ČSN EN 16361/změna Z2 (747041) - duben 2017
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti
Změna bude zrušena k 30. dubnu 2018
32 Kč vč. DPH
501441 ČSN 75 2405 (752405) - duben 2017 aktuální vydání
Vodohospodářská řešení vodních nádrží
230 Kč vč. DPH
502331 ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
350 Kč vč. DPH
502127 ČSN ISO 21101 (761204) - duben 2017
Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky
340 Kč vč. DPH
502126 TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017
Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků
190 Kč vč. DPH
502128 ČSN ISO 21103 (761206) - duben 2017
Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky
190 Kč vč. DPH
502182 ČSN EN 16872 (763107) - duben 2017
Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii
340 Kč vč. DPH
502133 ČSN EN 16763 (763304) - duben 2017
Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
501574 ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - duben 2017 aktuální vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501575 ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - duben 2017 aktuální vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501573 ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - duben 2017 aktuální vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502294 ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - duben 2017 aktuální vydání
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky
590 Kč vč. DPH
501571 ČSN EN ISO 6385 (833510) - duben 2017 aktuální vydání
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502015 ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - duben 2017 aktuální vydání
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy
550 Kč vč. DPH
502171 ČSN EN 15308 (838028) - duben 2017 aktuální vydání
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií
440 Kč vč. DPH
501572 ČSN EN ISO 18847 (838218) - duben 2017
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502181 ČSN EN ISO 18846 (838230) - duben 2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
190 Kč vč. DPH
501570 ČSN EN ISO 5361 ed. 2 (852110) - duben 2017 aktuální vydání
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502154 ČSN EN ISO 5361/změna Z1 (852110) - duben 2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 30. září 2019
32 Kč vč. DPH
501569 ČSN EN ISO 5364 ed. 2 (852131) - duben 2017 aktuální vydání
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502153 ČSN EN ISO 5364/změna Z1 (852131) - duben 2017
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 30. září 2019
32 Kč vč. DPH
501567 ČSN EN ISO 5366 (852150) - duben 2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501566 ČSN EN ISO 7153-1 (855710) - duben 2017 aktuální vydání
Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501565 ČSN EN ISO 17509 (856083) - duben 2017
Stomatologie - Unašeč krouticího momentu do stomatologických násadců
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501568 ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - duben 2017
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501562 ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 (872006) - duben 2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501776 ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 (875042) - duben 2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
501762 ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.6.1 (875086) - duben 2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501388 ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1 (875094) - duben 2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 1: Jednotky na straně infrastruktury (RSU)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501775 ČSN ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (875111) - duben 2017
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501389 ČSN ETSI EN 302 064 V2.1.1 (875120) - duben 2017
Bezdrátové obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501774 ČSN ETSI EN 302 208 V3.1.1 (875121) - duben 2017
Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501773 ČSN ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (875141) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501770 ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (875141) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501771 ČSN ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (875141) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501772 ČSN ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (875141) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501563 ČSN ETSI EN 301 559 V2.1.1 (875163) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501365 ČSN ETSI EN 302 961 V2.1.2 (875164) - duben 2017
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502324 ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1 (875174) - duben 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
501363 ČSN ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 (876055) - duben 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502310 ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 (879051) - duben 2017
Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502001 ČSN EN 892 +A1 (942007) - duben 2017 aktuální vydání
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
340 Kč vč. DPH