TNI CEN/TR 16829 (378394) Zrušená norma

Prevence požáru a výbuchu a ochrana pro korečkové elevátory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská technická zpráva platí pro korečkové elevátory, které mohou dopravovat hořlavé produkty, které jsou schopny vytvářet během svého provozu uvnitř korečkového elevátoru potenciálně výbušnou atmosféru s prachem. Ochranná opatření pro hlídání iniciačních zdrojů jsou rovněž dostatečná i tam, kde produkt dopravovaný korečkovým elevátorem představuje nebezpečí požáru nikoliv nebezpečí výbuchu.
Pro účely této zprávy je korečkový elevátor definován jako zařízení pro dopravu sypkého materiálu, které dopravuje materiál v práškové formě nebo jako hrubší produkty jako jsou celá zrna, dřevěná štěpka nebo vločky, ve svislém směru pomocí nepřetržitého pohybu otevřených korečků (kapes).
Tato technická zpráva stanoví principy a návody pro prevenci proti požáru a výbuchu a ochranu korečkových elevátorů proti výbuchu.
Prevence je založena na vyloučení účinných iniciačních zdrojů, buďto jejich vyloučením nebo jejich hlídáním.
Ochrana proti výbuchu je založena na použití pravidel pro odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu nebo konstrukcí odolnou proti výbuchu nebo oddělení výbuchu, specificky upravených pro korečkové dopravníky. Tato specifická pravidla mohou být založena na schválených zkušebních metodách.
Tato evropská technická zpráva neplatí pro produkty, které pro hoření nepotřebují atmosférický kyslík.

Označení TNI CEN/TR 16829 (378394)
Katalogové číslo 502304
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135023042
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena TNI CEN/TR 16829 (378394)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)