TNI 33 2130 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této TNI jsou doplněny a upřesněny některé požadavky na bytovou a občanskou výstavbu především s ohledem na výskyt takto upravených bytů.
TNI rovněž obsahuje základní požadavky pro přípravné činnosti k zavedení vysokorychlostního internetu.
TNI 33 2130 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000.
Ustanovení prvé části této TNI lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a bezbariérové pokoje pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů).

Označení TNI 33 2130 (332130)
Katalogové číslo 501660
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135016600
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320)
Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

foo