ČSN (normy i změny) z dubna 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62673 (010680) - duben 2014

Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14839-1 +Amd. 1 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník

350 Kč

ČSN ISO 14839-2 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací

340 Kč

ČSN ISO 14839-3 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability

440 Kč

ČSN ISO 14839-4 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny

440 Kč

ČSN ISO 1999 (011620) - duben 2014 aktuální vydání

Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

340 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - duben 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory

945 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - duben 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting)

440 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-8 (018233) - duben 2014

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 14581 (021027) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 21601 (038169) - duben 2014

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62364 (085024) - duben 2014

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 1751 (127030) - duben 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1591-4 (131551) - duben 2014

Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

230 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - duben 2014 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli

230 Kč

ČSN EN 61514-2 ed. 2 (134590) - duben 2014

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61514-2/změna Z1 (134590) - duben 2014

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 15218 (143000) - duben 2014 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002) - duben 2014 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62264-2/změna Z1 (182002) - duben 2014

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Atributy cílového modelu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11252 (192005) - duben 2014 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 ed. 2 (195105) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-3/změna Z1 (195105) - duben 2014

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14889 (195106) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 10533/změna Amd. 1 (277908) - duben 2014

Stroje pro zemní práce - Podpěrná zařízení výložníku

65 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16116-1 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN P ISO/TS 17931 (300637) - duben 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3682-001 (311818) - duben 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 3682-002 (311818) - duben 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3983 (312453) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4504 (317046) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2565 (317050) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2833-005 (317618) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3783 (317660) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN 33 0165/změna Z4 (330165) - duben 2014

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-718 (332000) - duben 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.17t, Z2 3.18t

360 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 2/změna Z1 (332206) - duben 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 10. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206) - duben 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

550 Kč

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

190 Kč

ČSN 33 2312/změna Z2 (332312) - duben 2014

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2340 ed. 2/Oprava 1 (332340) - duben 2014

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

20 Kč

ČSN EN 61968-100 (334900) - duben 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

770 Kč

ČSN CLC/TS 62395-2/změna Z1 (335004) - duben 2014

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62395-1 ed. 2 (335004) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62395-1/změna Z1 (335004) - duben 2014

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62395-2 (335004) - duben 2014

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50128 ed. 2/Oprava 1 (342680) - duben 2014

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

20 Kč

ČSN EN 50128/změna Z2 (342680) - duben 2014

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč

ČSN EN 60544-1/změna Z1 (346411) - duben 2014

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50578 (353470) - duben 2014

Dražní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud

230 Kč

ČSN EN 61169-1 ed. 2 (353811) - duben 2014 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61169-1/změna Z1 (353811) - duben 2014

Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Kmenová specifikace. Všeobecné požadavky a metody měření

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-4 (354101) - duben 2014

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62056-61 ed. 2/změna Z1 (356131) - duben 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS)

Změna byla zrušena k 4. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-62 ed. 2/změna Z1 (356131) - duben 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní

Změna byla zrušena k 4. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62703 (356543) - duben 2014

Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60286-4 ed. 2 (358292) - duben 2014 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60286-4/změna Z1 (358292) - duben 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech tvaru E a G

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62047-11 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-18 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-19 (358775) - duben 2014

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - duben 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62215-3 (358792) - duben 2014

Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z3 (359223) - duben 2014

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-4 ed. 2 (359244) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.14t, Oprava 2 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

480 Kč

ČSN EN 61754-4/změna Z1 (359244) - duben 2014

Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-6 ed. 2 (359244) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61754-6/změna Z1 (359244) - duben 2014

Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-28 ed. 2 (359251) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-28/změna Z1 (359251) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Průmyslová atmosféra (oxid siřičitý)

Změna byla zrušena k 20. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-44 ed. 2/změna Z1 (359251) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (359251) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-25/změna Z1 (359252) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost ferulí a ferulí s nainstalovaným vláknem

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-48 (359252) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

590 Kč

ČSN EN 60743/změna Z1 (359717) - duben 2014

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-27 ed. 3/změna Z1 (361045) - duben 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 21. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 (361050) - duben 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.20t, A1 10.20t

770 Kč

ČSN EN 60952-1 ed. 2/změna Z1 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-1 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60952-2 ed. 2/změna Z1 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-2 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60952-3 ed. 2/změna Z1 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-3 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62716 (364614) - duben 2014

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60601-1-9/změna A1 (364801) - duben 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí

125 Kč

ČSN EN 62680-1 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - duben 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14533-1 (369796) - duben 2014

Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES)

340 Kč

ČSN ISO 14533-2 (369796) - duben 2014

Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860) - duben 2014

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

440 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50085-1 ed. 2/změna A1 (370010) - duben 2014

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16327 (389290) - duben 2014

Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 18265 (420379) - duben 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN 10268 +A1 (420946) - duben 2014 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - duben 2014 aktuální vydání

Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - duben 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 690 (470610) - duben 2014 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 836 +A4/změna Z1 (470617) - duben 2014

Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 30. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5395-1 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

740 Kč

ČSN EN ISO 5395-2 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.17t, A2 11.17t

755 Kč

ČSN EN ISO 5395-3 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A2 6.18t

690 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 118 (490690) - duben 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 3037 (500337) - duben 2014 aktuální vydání

Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami)

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN 56 0186-9 (560186) - duben 2014 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

190 Kč

ČSN ISO 2173 (560292) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 763 (560293) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN ISO 750 (560294) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 1407 (621112) - duben 2014

Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 13482 (635444) - duben 2014 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 25762 (640415) - duben 2014 aktuální vydání

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny

350 Kč

ČSN EN 15383 +A1 (646448) - duben 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16357 (654802) - duben 2014

Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou

230 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - duben 2014

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15779 +A1 (656571) - duben 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (≥ 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 16321-1 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16321-2 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1344 (722615) - duben 2014 aktuální vydání

Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 13496 (727105) - duben 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12571 (730575) - duben 2014 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností

230 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu

350 Kč

ČSN 73 6124-1/Oprava 1 (736124) - duben 2014

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1790 (737013) - duben 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení

440 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123) - duben 2014

Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15810 (738501) - duben 2014

Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

ČSN EN 16401 (755632) - duben 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13714 (758080) - duben 2014

Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17489 (793890) - duben 2014

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 13015 (800810) - duben 2014

Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 28258 (836131) - duben 2014

Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 030 Kč

ČSN EN ISO 11268-1 (836456) - duben 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN 16377 (838020) - duben 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1041 +A1 (855201) - duben 2014 aktuální vydání

Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 28888 (856027) - duben 2014

Stomatologie - Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.3.1 (872001) - duben 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (875029) - duben 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 033 V1.4.1 (875091) - duben 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V6.2.1 (875111) - duben 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V6.2.1 (875111) - duben 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V6.2.1 (875111) - duben 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (ULTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V6.2.1 (875111) - duben 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 248 V1.2.1 (875145) - duben 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 571 V1.2.1 (875146) - duben 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 (875161) - duben 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (875161) - duben 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 (875166) - duben 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.2.1 (878801) - duben 2014

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12221-1 +A1 (943425) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 12221-2 +A1 (943425) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16322 (961516) - duben 2014

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč