ČSN EN 14511-3 (143010) Zrušená norma

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

The scope of EN 14511-1 is applicable.
This European Standard specifies the test methods for the rating and performance of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps using either air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and cooling. These test methods also apply for the rating and performance of process chillers.
It also specifies the method of testing and reporting for heat recovery capacities, system reduced capacities and the capacity of individual indoor units of multisplit systems, where applicable.
This European Standard also makes possible to rate multisplit and modular heat recovery multisplit systems by rating separately the indoor and outdoor units.

Označení ČSN EN 14511-3 (143010)
Katalogové číslo 505148
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135051489
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN 14511-3 (143010)
Tato norma nahradila ČSN EN 14511-3 (143010) z dubna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14511-1 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 14511-2 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

ČSN EN 14511-4 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky