ČSN EN 16116-1 (280327)

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

ČSN EN 16116-1 Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je částí řady Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky, která sestává z následujících částí: Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy. Část 2: Nákladní vozy. Tyto dokumenty jsou odborné normy ke konstrukčním požadavkům pro přístup personálu do železničních vozidel a vztahují se zejména na hlediska kvality a ergonomie vybavení vozidla. Normativní odkazy existují na EN 131, EN 10025-2, EN 14752, řadu norem EN 15085, jakož i na řadu norem EN 15273. Lokomotivy, zavazadlové vozy a vozidla pro přepravu osob musí být konstruovány takovým způsobem, aby personál vlaku při spřahování vozidel a při vstupu do vozidla nebo na nástavby vozidla nebyl vystaven žádným nadměrným rizikům. Je proto nezbytné stanovit obecné požadavky pro vozidla. Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na ergonomii a konstrukční odolnost stupaček a madel, které se budou používat, aby umožnily vlakovému personálu přístup do vozidel pro přepravu osob, do zavazadlových vozů, lokomotiv nebo do hnacích jednotek vozidlového parku. Je použitelná rovněž pro vozy pro přepravu osobních automobilů. Tato norma definuje především potřebný prostor pro manipulaci se šroubovkou na čelech s postranními nárazníky, pro madla posunovače a stání pro posunovače. Jsou stanoveny stupačky a madla, včetně jejich rozměrů a potřeby místa pro přístup personálu. Aby bylo možné splnit požadavky zatížení vyvinutého personálem, stanoví tato norma rozměry a požadavky na materiály nebo zatížení konstrukce. Definuje rovněž obecné požadavky pro přístup k pevné výstroji ležící na vnější straně vozidla, například k čelním sklům, ke stěračům nebo k vnějšímu osvětlení. Toto evropská norma neplatí pro traťové stroje (pojízdné konstrukce železniční infrastruktury a údržbářská zařízení) a tramvaje provozované na železniční infrastruktuře. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2008/57/ES. Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES objasňuje informativní příloha ZA.

Označení ČSN EN 16116-1 (280327)
Katalogové číslo 95138
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963951386
Změny a opravy Oprava 1 12.14t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16116-2 (280327)
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy