ČSN EN 62364 (085024)

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

ČSN EN 62364 Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 18. 2. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato směrnice slouží k tomu, aby se
a) prezentovala data míry abraze v závislosti na několika kombinacích vlastností vody, provozních podmínek, materiálu a vlastností součástí shromážděných z různých vodních děl;
b) vytvořily směrnice pro metody minimalizující abrazivní opotřebení modifikací hydraulických návrhů používaných pro čistou vodu. Tyto směrnice neobsahují detaily jako tvary hydraulických profilů, které jsou vytvořeny specialisty pro hydraulický návrh pro dané dílo;
c) vytvořily směrnice založené na "empirických datech" týkající se relativní odolnosti materiálů vystavených účinkům abraze;
d) vytvořily směrnice ohledně požadavků na údržbu materiálů odolných proti abrazivnímu opotřebení a tvrdých povrchových nátěrů;
e) vytvořily směrnice doporučeného postupu, které by vlastníkům měly zabezpečit, že specifikace určené pro jejich díla počítají s nutností zvýšené pozornosti z hlediska abraze už při hydraulickém návrhu turbíny, avšak bez nesplnitelných kritérií, která by byla mimo možnosti výrobců.
f) vytvořily směrnice týkající se provozních režimů vodních turbín ovlivněné abrazivními částečkami ve vodě, tak aby se zvýšila jejich životnost.
Ve směrnici se předpokládá, že voda není chemicky agresivní. Jelikož je chemická agresivita závislá na mnoha možnostech chemického složení a na materiálu stroje, je toto vyňato z rozsahu této směrnice.
Ve směrnici se předpokládá, že se v turbíně nevyskytuje kavitace. Kavitace a abraze se mohou navzájem zesílit tak, že výsledné opotřebení je větší než součet kavitačního a abrazivního opotřebení. Kvantitativní vztah výsledného opotřebení není znám a je mimo rámec této směrnice to stanovit, kromě doporučení, že zvláštní úsilí se musí provést v etapě návrhu turbíny pro minimalizaci kavitace.
Velké pevné částice (např. kameny, dřevo, led, kovové předměty, atd.) pohybující se s vodou, mohou narazit na součásti turbíny a způsobit tak její poškození. Toto poškození může naopak zvýšit turbulenci proudění a tím zrychlit opotřebení jak kavitací, tak abrazí. Povrchová úprava zajišťující odolnost proti abrazi může být také poškozena nárazy velkých pevných předmětů. I toto je nad rámec této směrnice.
Tato směrnice se převážně zaměřuje na zařízení vodních elektráren. Určité části mohou být také použity pro jiné hydraulické stroje.

Označení ČSN EN 62364 (085024)
Katalogové číslo 94990
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963949901
Změny a opravy Z1 9.19t
Norma je platná do 18. 2. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (085024)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)