ČSN (normy i změny) z ledna 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 2922/změna A1 (011665) - leden 2014

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

65 Kč

ČSN ISO 20906/změna Amd.1 (011691) - leden 2014

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

125 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč

ČSN EN 60848 ed. 2 (013783) - leden 2014 aktuální vydání

Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

550 Kč

ČSN EN 60848/změna Z1 (013783) - leden 2014

Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

Změna byla zrušena k 3. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

190 Kč

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

190 Kč

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu

230 Kč

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) - leden 2014

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

125 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268) - leden 2014

Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata

340 Kč

ČSN 01 8025 (018025) - leden 2014 aktuální vydání

Turistické značení

350 Kč

TNI ISO/TR 21707 (018272) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS

230 Kč

ČSN ISO 15638-2 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-3 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13906-1 (026001) - leden 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny

350 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001) - leden 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 2: Tažné pružiny

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 16539 (038124) - leden 2014

Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900) - leden 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr

190 Kč

ČSN IEC 721-2-2/změna Z1 (038900) - leden 2014

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Srážky a vítr

Změna byla zrušena k 17. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-5 ed. 2/změna Z1 (052205) - leden 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

Změna byla zrušena k 27. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205) - leden 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11439 (078339) - leden 2014 aktuální vydání

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

610 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-1 (200300) - leden 2014 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

945 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 445 (269006) - leden 2014 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0142 (270142) - leden 2014 aktuální vydání

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

230 Kč

ČSN 27 4007 (274007) - leden 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

382 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - leden 2014 aktuální vydání

Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

550 Kč

ČSN EN 280 +A2/změna Z1 (275004) - leden 2014

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

Změna byla zrušena k 31. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-5 +A3 (277911) - leden 2014

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN P CEN/TS 45545-2/změna Z1 (280160) - leden 2014

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15437-2 (280542) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč

ČSN EN 15954-1 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč

ČSN EN 15954-2 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 15955-1 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč

ČSN EN 15955-2 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22178 (300637) - leden 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2043 (312050) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4262 (312162) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4263 (312163) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4503 (317043) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4505 (317044) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4507 (317045) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/změna Z1 (332000) - leden 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

32 Kč

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200) - leden 2014 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

340 Kč

ČSN EN 60204-31/změna Z1 (332200) - leden 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

Změna byla zrušena k 28. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 2 (333565) - leden 2014

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

20 Kč

ČSN EN 50152-1 ed. 3/změna A1 (333580) - leden 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

125 Kč

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850) - leden 2014 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody

590 Kč

ČSN EN 61850-10/změna Z1 (334850) - leden 2014

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 10: Zkoušky shody

Změna byla zrušena k 18. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (334900) - leden 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

1 390 Kč

ČSN EN 61968-11/změna Z1 (334900) - leden 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření Obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

Změna byla zrušena k 10. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-12 (335002) - leden 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.18t, Oprava 1 9.18t

Norma bude zrušena k 2. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

492 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62127-3/změna A1 (340882) - leden 2014

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50123-3 ed. 2/změna A1 (341561) - leden 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

125 Kč

ČSN EN 50123-4 ed. 2/změna A1 (341561) - leden 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

125 Kč

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615) - leden 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

340 Kč

ČSN EN 60695-2-10/změna Z1 (345615) - leden 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

Změna byla zrušena k 14. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61083-2 ed. 2 (345649) - leden 2014 aktuální vydání

Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy

350 Kč

ČSN EN 61083-2/změna Z1 (345649) - leden 2014

Číslicové zapisovače pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 2: Vyhodnocení programu použitého pro určení parametrů tvaru vlny

Změna byla zrušena k 24. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-57 ed. 2 (345791) - leden 2014 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů

440 Kč

ČSN EN 60068-2-57/změna Z1 (345791) - leden 2014

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu

Změna byla zrušena k 30. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-59/změna Z1 (345791) - leden 2014

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fe: Vibrace - Metoda sinusových impulsů

Změna byla zrušena k 30. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62068 (346230) - leden 2014

Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech

230 Kč

ČSN EN 62068-1/změna Z1 (346230) - leden 2014

Elektroizolační systémy - Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy - Část 1: Všeobecná metoda hodnocení elektrické odolnosti

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč

ČSN EN 60243-1/změna Z1 (346463) - leden 2014

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-1 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 50288-2-1 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-2-2 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-2-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-3-1 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-3-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-3-2 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-1 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-4-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-2 ed. 2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-4-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-1/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-6-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-6-1/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-6-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-6-2/změna Z1 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 18. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50441-1 ed. 2 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1

230 Kč

ČSN EN 50441-1/změna Z2 (347825) - leden 2014

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1

Změna byla zrušena k 23. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50441-2 ed. 2 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1

230 Kč

ČSN EN 50441-2/změna Z2 (347825) - leden 2014

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 2

Změna byla zrušena k 23. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50441-3 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3

230 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1 200 MHz - Třída 3

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62246-1-1 (353460) - leden 2014

Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60286-3 ed. 2/změna Z1 (358292) - leden 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 21. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-3 ed. 3 (358292) - leden 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60286-3-1/změna Z1 (358292) - leden 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-1: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ V - Lisované nosné pásky

Změna byla zrušena k 21. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-3-2/změna Z1 (358292) - leden 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-2: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ VI - Nosné blister pásky šíře 4 mm

Změna byla zrušena k 21. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61191-1 ed. 2 (359041) - leden 2014

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 19. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61191-1/změna Z1 (359041) - leden 2014

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

Změna byla zrušena k 25. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/Oprava 4 (361045) - leden 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/Oprava 3 (361045) - leden 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

20 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/Oprava 1 (361045) - leden 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 50304 ed. 2/změna Z1 (361060) - leden 2014

Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60350-2 (361060) - leden 2014

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

922 Kč

ČSN EN 50580/změna A1 (361551) - leden 2014

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole

65 Kč

ČSN EN 61427 ed. 2/změna Z1 (364365) - leden 2014

Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické energetické systémy (PVES) - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 28. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61427-1 (364365) - leden 2014

Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti

230 Kč

ČSN EN 60601-2-13/změna Z1 (364800) - leden 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických systémů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2/změna A1 (364801) - leden 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

125 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - leden 2014 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.20t, A2 5.20t

1 125 Kč

ČSN EN 61996-1 ed. 2 (367841) - leden 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61996-1/změna Z1 (367841) - leden 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Záznamník údajů plavby (VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 27. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60268-3 ed. 2 (368305) - leden 2014

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 30. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 60268-3/změna Z1 (368305) - leden 2014

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

Změna byla zrušena k 28. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62321-1 (369080) - leden 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

230 Kč

ČSN EN 62321/změna Z1 (369080) - leden 2014

Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)

Změna byla zrušena k 2. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14957 (369189) - leden 2014

Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 13686 (386101) - leden 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Označování kvality

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0462/změna Z2 (420462) - leden 2014

Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

32 Kč

ČSN EN ISO 643/Oprava 1 (420462) - leden 2014

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19902/změna A1 (450027) - leden 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14998 (450642) - leden 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 27509/Oprava 1 (451660) - leden 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8587/změna Amd.1 (560033) - leden 2014

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška

65 Kč

ČSN ISO 11056/změna Amd.1 (560035) - leden 2014

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

65 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - leden 2014

Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - leden 2014

Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/Oprava 1 (656505) - leden 2014

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6516/Oprava 1 (656516) - leden 2014

Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9038 (670690) - leden 2014 aktuální vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15682-1 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15682-2 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15286 (721460) - leden 2014

Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

440 Kč

ČSN EN ISO 10545-9 (725110) - leden 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12570/změna A1 (730573) - leden 2014

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

65 Kč

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401) - leden 2014

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

230 Kč

ČSN EN 1993-1-10/změna Z2 (731401) - leden 2014

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

32 Kč

ČSN 73 4230 (734230) - leden 2014 aktuální vydání

Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

350 Kč

ČSN EN 1992-2/změna Z2 (736208) - leden 2014

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

125 Kč

ČSN 73 6214 (736214) - leden 2014

Navrhování betonových mostních konstrukcí

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1932 ed. 2 (746016) - leden 2014 aktuální vydání

Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska

440 Kč

ČSN EN 1932/změna Z1 (746016) - leden 2014

Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13330 ed. 2 (746029) - leden 2014 aktuální vydání

Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 13330/změna Z1 (746029) - leden 2014

Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 1400 (751400) - leden 2014 aktuální vydání

Hydrologické údaje povrchových vod

230 Kč

ČSN 75 2935 (752935) - leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

230 Kč

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN EN 12056-3/změna Z2 (756760) - leden 2014

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

32 Kč

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč

ČSN 75 7171 (757171) - leden 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

190 Kč

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - leden 2014 aktuální vydání

Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14143 (832244) - leden 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather

550 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701) - leden 2014

Ochranné oděvy - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 17380 (836350) - leden 2014

Kvalita půdy - Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů - Metoda kontinuální průtokové analýzy

230 Kč

ČSN EN ISO 23611-6 (836430) - leden 2014

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8835-2/změna Z1 (852109) - leden 2014

Inhalační anestetické systémy - Část 2: Anestetické dýchací systémy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8835-3/změna Z1 (852109) - leden 2014

Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8835-4/změna Z1 (852109) - leden 2014

Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8835-5/změna Z1 (852109) - leden 2014

Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10555-3 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10555-5 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - leden 2014

Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-19 V6.2.1 (875111) - leden 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.2.1 (875111) - leden 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-4 V6.2.1 (875111) - leden 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 444 V1.2.2 (876037) - leden 2014

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19152 (979872) - leden 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM)

770 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 13119 (981037) - leden 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata

340 Kč