ČSN EN 845-1 (722710) Zrušená norma

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN EN 845-1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky pro vzájemné spojení zděných prvků a spojení zděných prvků s dalšími částmi stavebního objektu včetně stěn, stropních konstrukcí, nosníků a sloupů. Pokud jsou kotevní nebo připojovací prvky dodávány nebo určeny jako součást pomocného výrobku pro zděné konstrukce, požadavky včetně požadavků na funkční vlastnosti se vztahují na kompletní produkt.
Tato část byla upravena s ohledem na připomínky, které vznikly během pětiletého období užívání verze 2003. Změna byla provedena v povolení použití výsledků předchozích zkoušek při stanovení deklarovaných hodnot; omezeně lze v určitých případech použít i výpočetních metod. K používaným materiálům byly doplněny austenitické korozivzdorné oceli s ohledem na rozšíření jejich používání.

Označení ČSN EN 845-1 (722710)
Katalogové číslo 95429
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2014
Datum účinnosti 1. 7. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963954295
Změny a opravy Z2 8.17t
Norma byla zrušena k 30. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 845-1 +A1 (722710)
Tato norma nahradila ČSN EN 845-1 (722710) z ledna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 845-1 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN EN 845-2 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 845-3 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

foo