ČSN 27 0142 (270142) Zrušená norma

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato národní norma platí pro zkoušení všech druhů provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem. Norma neplatí pro zdvihadla konstruovaná pro specielní použití (jednoúčelová montážní zařízení, průmyslové
manipulátory), dále pro nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, mimo zdvižné vozy pro manipulaci s kontejnery a vysokozdvižné vozíky s jeřábovou nástavbou (výložníkem) a pro vrátky.
V rámci revize normy byla vyřešena souběžná platnost norem ISO řady 9927 pro stejnou oblast v souladu s platnou a závaznou českou legislativou. Nové znění normy cituje současně platné právní předpisy, převzaté mezinárodní a evropské normy a uvádí její text do souladu s pokrokem v této oblasti. Dále byly rovněž upraveny a aktualizovány termíny a definice.
Revidovaná norma ČSN 27 0142 vznikala v době, kdy byla zavedena vyhláška č. 19/1979 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a byla tak poplatná tehdejší legislativě. V dnešní době je již velmi zastaralá a prakticky neodpovídá aktuálním novým požadavkům v rámci zavádění nové evropské legislativy, především v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a příslušných harmonizovaných norem. Proto byla tato revize normy ČSN 27 0142:1989 zpracována.

Označení ČSN 27 0142 (270142)
Katalogové číslo 94548
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2014
Datum účinnosti 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963945484
Norma byla zrušena k 1. 9. 2023
a nahrazena ČSN 27 0142 (270142)
Tato norma nahradila ČSN 27 0142 (270142) z srpna 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 01 42
  • ČSN 270142
  • ČSN 27 01 42 : 2014
  • ČSN 270142:2014
  • ČSN 27 0142:2014
foo