ČSN 27 0142 (270142) Zrušená norma

Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ISO 4310. Údaje souhlasné s ISO jsou - jako obvykle - po straně označeny svislou čárou. Norma platí pro zkoušení jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, kterými se zdvíhají nebo přemísťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšování a uchopení břemen. (Pro zkoušení elektrických zařízení jeřábů platí ČSN 34 1640.) Norma neplatí pro zdvihadla pro speciální použití, pro nízko a vysokozdvižné vozíky a pro zařízení podle ČSN 27 0141. Jsou normalizovány požadavky na zkoušení obecně (čl. 21 až 50) a dále doplňující podmínky pro zkoušení jednotlivých druhů jeřábů (norma jich rozlišuje celkem pět). Jsou normalizovány požadavky na různé typy zkoušek (individuální, ověřovací, po opravách, kontrolní apod.) Norma neuvádí prověřované a zkoušené "vlastnosti". Podrobněji jsou normalizovány požadavky na zkoušení některých parametrů (zpravidla odkazem na jiné technické normy) uvedeny u jednotlivých druhů jeřábů. V zásadě jde o funkční zkoušky. Některé z nich mají bezpečnostně technický charakter. Hygienické parametry nejsou předmětem zkoušek. ČSN 27 0142 byla schválena 16.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 27 0142 z 1969.
"Změnou a)-5/1991" se s účinností od 1.7.1991 provádějí drobné úpravy textu čl. 38 a 42, Dále tab. 2 a 3 a konečně na str.21.
"Změnou b)-9/1991" se s účinností od 1.11.1991 doplňuje v úvodním ustanovení výčet organizací, které mohou povolovat výjimky, o Obvodní báňské úřady.

Označení ČSN 27 0142 (270142)
Katalogové číslo 23068
Cena 340 Kč340
Datum schválení 16. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963230689
Změny a opravy Za 5.91, Zb 9.91
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN 27 0142 (270142)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 01 42
  • ČSN 270142
  • ČSN 27 01 42 : 1989
  • ČSN 270142:1989
  • ČSN 27 0142:1989