ČSN 27 4007 (274007) Zrušená norma

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky ).
KLÍČOVÁ SLOVA
Výtah, odborná zkouška výtahu, inspekční prohlídka výtahu, provozní riziko, inspekční orgán, protokol z inspekční prohlídky, úroveň bezpečného výtahu.

Označení ČSN 27 4007 (274007)
Katalogové číslo 94557
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2014
Datum účinnosti 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963945576
Změny a opravy Z1 6.18t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2021
a nahrazena ČSN 27 4007 (274007)
Tato norma nahradila ČSN 27 4007 (274007) z června 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 27 4002 (274002)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-28 +AC (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 13015 +A1 (274090)
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

ČSN EN 81-72 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 40 07
  • ČSN 274007
  • ČSN 27 40 07 : 2014
  • ČSN 274007:2014
  • ČSN 27 4007:2014