ČSN EN ISO 3452-1 (015018) Aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit na zkoušeném povrchu, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch zkoušeného materiálu. Zkouška se používá především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály nejsou rozrušovány zkušebními prostředky a nejsou extrémně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.).

Označení ČSN EN ISO 3452-1 (015018)
Katalogové číslo 96603
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963966038
Tato norma nahradila ČSN 01 5016 (015016) z dubna 1986
ČSN EN ISO 3452-1 (015018) z ledna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 23277 (051176)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti

ČSN EN ISO 9712 (015004)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 5817 (050110)
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

ČSN EN 13018 (015037)
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady

ČSN EN ISO 3452-2 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3452-2 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

ČSN EN ISO 3452-3 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky

ČSN EN ISO 3452-5 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C

ČSN EN ISO 3452-6 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C

ČSN EN ISO 3452-4 (015019)
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení