ČSN (normy i změny) ze září 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13374-3 (011442) - září 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace

340 Kč

ČSN ISO 21940-13 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ

340 Kč

ČSN ISO 21940-32 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol

340 Kč

ČSN ISO 18312-2 (011474) - září 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - září 2012 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

760 Kč

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 9223 (038203) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

230 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

230 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

340 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 126 (061806) - září 2012 aktuální vydání

Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12953-13 (077853) - září 2012

Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG

340 Kč

ČSN EN 14678-2 +A1 (078461) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci

340 Kč

ČSN EN ISO 11363-1/Oprava 2 (078605) - září 2012

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-13 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 (184001) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN 61784-5-10/změna Z1 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-11/změna Z1 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-12 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16t, Z1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč

ČSN EN 61784-5-15 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN 61784-5-2/změna Z1 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-3/změna Z1 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-4 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 61784-5-6/změna Z1 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62439-4/změna A1 (184022) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 62439-7 (184022) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60297-3-107 (188001) - září 2012

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 19980 (195027) - září 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 10242-2 (226264) - září 2012

Tvářecí nástroje - Stopky - Část 2: Typ C

125 Kč

ČSN ISO 10242-3 (226264) - září 2012

Tvářecí nástroje - Stopky - Část 3: Typ D

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16194 (269387) - září 2012

Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61936-1/Oprava 1 (333201) - září 2012

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60544-5/změna Z1 (346411) - září 2012

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Změna byla zrušena k 18. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440) - září 2012

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.15t, Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 6. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

812 Kč

ČSN EN 61340-4-4/změna Z1 (346440) - září 2012

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Změna byla zrušena k 22. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62059-32-1 (356136) - září 2012

Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190) - září 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

590 Kč

ČSN EN 62271-203/změna Z1 (357190) - září 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-13 ed. 2 (358291) - září 2012 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-13/změna Z1 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna byla zrušena k 13. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-2 ed. 2 (358291) - září 2012 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-2/změna Z1 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna byla zrušena k 13. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-21 ed. 2 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 5. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60384-21/změna Z1 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1

Změna byla zrušena k 13. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-22 ed. 2 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 5. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60384-22/změna Z1 (358291) - září 2012

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

Změna byla zrušena k 13. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - září 2012

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60901/změna A5 (360277) - září 2012

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

590 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z37 (360340) - září 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z36 (360340) - září 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z37 (360340) - září 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 (360510) - září 2012 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky

230 Kč

ČSN EN 61347-2-2/změna Z1 (360510) - září 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-7 ed. 2/změna Z1 (360510) - září 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (360510) - září 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

580 Kč

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3/změna A11 (361045) - září 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

190 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/změna A11 (361045) - září 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (361050) - září 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Z1 11.14t, A11 11.14t, Z2 5.16t, A13 2.18t, Oprava 2 7.19t, A2 12.19t, A1 12.19t, A14 3.20t

2 579 Kč

ČSN EN 50563 (361060) - září 2012

Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

295 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

65 Kč

ČSN EN 60601-2-19/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-2 ed. 3/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství

Změna bude zrušena k 18. květnu 2021.

65 Kč

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/změna A11 (364801) - září 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10169 +A1 (420923) - září 2012 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 29541 (441356) - září 2012

Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2120 (492120) - září 2012 aktuální vydání

Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

230 Kč

ČSN EN 1870-4 (496130) - září 2012 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

64 Plasty

ČSN EN 12201-4 (646410) - září 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0202/změna Z2 (650202) - září 2012

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

65 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - září 2012

Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-4/změna A1 (695245) - září 2012

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13081 +A1 (699021) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka

230 Kč

ČSN EN 13082 +A1 (699022) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 12543-6/Oprava 1 (701015) - září 2012

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13967/změna Z1 (727612) - září 2012

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1520 ed. 2/změna Z1 (731203) - září 2012

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

125 Kč

ČSN EN 1317-5 +A2 (737001) - září 2012

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0250 (750250) - září 2012 aktuální vydání

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-10 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

190 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému

230 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

190 Kč

ČSN EN 812 (832145) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

340 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - září 2012 aktuální vydání

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

340 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - září 2012 aktuální vydání

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - září 2012 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

350 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - září 2012 aktuální vydání

Obuv pro hasiče

350 Kč

ČSN EN ISO 28802 (833514) - září 2012

Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1865-4 (842111) - září 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - září 2012 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21672-1 (856019) - září 2012

Stomatologie - Parodontální sondy - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 774 V1.2.1 (874609) - září 2012

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 (875124) - září 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 (875124) - září 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 649 V2.2.1 (875532) - září 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15186 (910290) - září 2012

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24011 (917861) - září 2012

Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace

190 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19111-2 (979830) - září 2012

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19144-1 (979864) - září 2012

Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1:2009)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč