ČSN EN ISO 19143 (979863) Aktuální vydání

Geografická informace - Kódování filtrů

ČSN EN ISO 19143 Geografická informace - Kódování filtrů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje kódování XML a KVP systému neutrální syntaxe pro vyjádření klauzí projekcí, výběru a třídění, které jsou všeobecně označovány za výrazy dotazu.
Tyto komponenty jsou modulární a jsou určeny k použití společně nebo jednotlivě jinými standardy, které odkazují na tuto mezinárodní normu.
Předkládaná mezinárodní norma definuje abstraktní komponentu, nazývanou AbstractQueryExpression, z níž mohou jiné specifikace vytvářet podtřídy konkrétních elementů dotazů pro implementaci operací dotazování.
Tato mezinárodní norma dále definuje abstraktní složku dotazu, nazvanou AbstractAdhocQueryExpression, jež je odvozena z AbstractQueryExpression, z níž mohou jiné specifikace vytvářet podtřídy konkrétních dotazovacích elementů, které dodržují následující vzor dotazu:
Abstraktní element dotazu, jenž implementuje operaci dotazu, ze kterého mohou specifikace služby vytvářet konkrétní dotazovací element umožňující klientovi specifikovat seznam typů zdrojů, volitelnou klauzi projekce, volitelnou klauzi výběru a volitelnou klauzi třídění pro dotaz na podmnožinu zdrojů, jež splňují klauzi výběru.
Tento vzor je označován jako ad hoc vzor dotazu, neboť server tento dotaz nezaznamená, dokud dotaz není zadán ke zpracování. Jinak je tomu u dotazu uloženého, který lze vyvolat jménem nebo identifikátorem.
Tato mezinárodní norma ISO také popisuje kódování systémově neutrální reprezentace klauze výběru v XML a KVP. Reprezentaci XML lze snadno validovat, analyzovat a trasformovat do konkrétního jazyka serveru, který je požadován pro získání nebo modifikaci instancí objektů uložených v nějakém trvalém úložišti.

Označení ČSN EN ISO 19143 (979863)
Katalogové číslo 505706
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135057061
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19143 (979863) z září 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)