ČSN (normy i změny) z července 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování

550 Kč

ČSN EN ISO 1119 (014132) - červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12245 +A1 (078535) - červenec 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60534-8-2/změna Z1 (134582) - červenec 2012

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8: Hluk - Obecné podmínky - Oddíl druhý: Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin regulační armaturou

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 23953-2/změna A1 (142741) - červenec 2012

Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61587-1 ed. 2/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, zásuvné jednotky a kostry

Změna byla zrušena k 13. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61969-1 ed. 2 (188003) - červenec 2012 aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61969-1/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61969-2 ed. 2 (188003) - červenec 2012 aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61969-2-1/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2-1: Předmětová specifikace - Rozměry skříní

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61969-2-2/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2-2: Předmětová specifikace - Rozměry skříněk

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61969-2/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry pro skříňky a skříně

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61969-3 ed. 2 (188003) - červenec 2012 aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61969-3/změna Z1 (188003) - červenec 2012

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Dílčí specifikace - Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně a skříňky

Změna byla zrušena k 22. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN ISO 6261 (220504) - červenec 2012

Nástrojové držáky s válcovou stopkou (vyvrtávací tyče) pro vyměnitelné břitové destičky - Označení

230 Kč

ČSN ISO 2238 (221452) - červenec 2012

Strojní výstružníky na díry pro nýty

190 Kč

ČSN ISO 1641-1 (222192) - červenec 2012

Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 1: Frézy s válcovými stopkami

190 Kč

ČSN ISO 1641-2 (222192) - červenec 2012

Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 2: Rozměry a označení fréz se stopkami s Morse kuželem

190 Kč

ČSN ISO 1641-3 (222192) - červenec 2012

Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 3: Rozměry a označení fréz se stopkami s kuželem 7/24

190 Kč

ČSN ISO 10243 (226070) - červenec 2012

Tvářecí nástroje - Tlačné pružiny s pravoúhlým průřezem - Zastavovací rozměry a barevné kódování

340 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 1703 (230608) - červenec 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Označení a názvosloví

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 18186 (269352) - červenec 2012

Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14985 (270590) - červenec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby

550 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - červenec 2012 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9137 (310407) - červenec 2012

Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-002 (311718) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2252 (312214) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3120 (312575) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4540 (314803) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4159 (317908) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4171 (317909) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4195 (317910) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení vyluhování chromátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 (334850) - červenec 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

690 Kč

ČSN EN 61850-9-2/změna Z1 (334850) - červenec 2012

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

Změna byla zrušena k 27. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-2/změna Z1 (336000) - červenec 2012

Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - červenec 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - červenec 2012

Metodika vzorkování kapalných dielektrik

350 Kč

ČSN EN 60567 ed. 2/změna Z1 (346725) - červenec 2012

Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a oleje pro analýzu volných a rozpuštěných plynů - Návod

Změna byla zrušena k 24. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60567 ed. 3 (346725) - červenec 2012

Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod

550 Kč

ČSN EN 61394 (347510) - červenec 2012

Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61148 (351533) - červenec 2012

Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů

340 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - červenec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - červenec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50557 (354181) - červenec 2012

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61984 ed. 2/Oprava 1 (354601) - červenec 2012

Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN 61500 (356644) - červenec 2012

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60671 (356645) - červenec 2012

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50164-6/změna Z1 (357605) - červenec 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků

Změna byla zrušena k 28. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62561-6 (357605) - červenec 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62604-2 (358495) - červenec 2012

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 3. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62047-10/Oprava 1 (358775) - červenec 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60793-2 ed. 2/změna Z1 (359213) - červenec 2012

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Všeobecně

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60676 ed. 2 (361120) - červenec 2012 aktuální vydání

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60676/změna Z1 (361120) - červenec 2012

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem

Změna byla zrušena k 13. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60683 (361121) - červenec 2012

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 683/změna Z1 (361121) - červenec 2012

Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342-1/změna A1 (364310) - červenec 2012

Olověné startovací baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80601-2-55 (364801) - červenec 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN ISO 21647/změna Z1 (364825) - červenec 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61937-2 ed. 2/změna A1 (367552) - červenec 2012

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50401/změna A1 (367912) - červenec 2012

Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - červenec 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

340 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - červenec 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech

190 Kč

ČSN EN ISO 11850 (476001) - červenec 2012

Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

465 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 534 (500311) - červenec 2012 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

230 Kč

ČSN EN ISO 3035 (500353) - červenec 2012

Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení

230 Kč

ČSN EN 1034-26 (507010) - červenec 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 26: Stroje na balení kotoučů

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11746 (560530) - červenec 2012

Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - červenec 2012

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/změna Z1 (656505) - červenec 2012

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15492 (656558) - červenec 2012 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24442 (681507) - červenec 2012

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13922 (699032) - červenec 2012

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 932-5 (721192) - červenec 2012 aktuální vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

340 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - červenec 2012

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - červenec 2012 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik

230 Kč

ČSN EN 997/změna Z1 (724860) - červenec 2012

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13172 (727211) - červenec 2012 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-6/NA ed. A (730035) - červenec 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 805/Oprava 1 (755011) - červenec 2012

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

20 Kč

ČSN EN 806-5 (755410) - červenec 2012

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba

350 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

350 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení barvy

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 22742 (770055) - červenec 2012 aktuální vydání

Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek

440 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví

190 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)

190 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)

190 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)

190 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)

190 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 994 (804422) - červenec 2012 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

190 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - červenec 2012 aktuální vydání

Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - červenec 2012

Stany pro táboření

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - červenec 2012 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5359/změna A1 (852760) - červenec 2012

Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

Změna byla zrušena k 15. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 583 V1.2.1 (879046) - červenec 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 10595 (917802) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 26986 (917812) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 26987 (917815) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24341 (917819) - červenec 2012

Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24346 (917820) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování celkové tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24340 (917821) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24345 (917823) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování soudržnosti vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24343-1 (917824) - červenec 2012

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování deformace a trvalé deformace - Část 1: Trvalá deformace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23997 (917829) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24344 (917838) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23996 (917839) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10874 (917843) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - červenec 2012

Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání

230 Kč

ČSN EN ISO 10580 (917849) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 26985 (917868) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1930 (943426) - červenec 2012 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč