ČSN EN 62604-2 (358495) Zrušená norma

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se zabývá duplexery (anténními výhybkami), selektivními elektronickými součástkami, které oddělují přijímaný a vysílaný signál a tvoří tak klíčovou část dvoucestné rádiové komunikace. Praktické uplatnění mají zejména v mobilních telefonech používajících systémy CDMA.
Norma vysvětluje stručně základní principy funkce duplexerů s PAV i OAV, objasňuje základní otázky jejich použití v nových aplikacích, uvádí standardní specifikaci hlavních parametrů těchto součástek, tj. dostupné kombinace pro střední kmitočet, vložný útlum a šířku propustného pásma pro vstupní a výstupní signál a izolaci vysílaného a přijímaného signálu tak, aby jejich uživatel dosáhl optimálních výsledků ve své aplikaci.

Označení ČSN EN 62604-2 (358495)
Katalogové číslo 91026
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963910260
Změny a opravy Z1 8.18t
Norma byla zrušena k 3. 1. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 (358495)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62604-1 (358495)
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 (358495)
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití