ČSN (normy i změny) z října 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18437-5 (011472) - říjen 2011

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků

230 Kč

ČSN ISO 10302-1 (011673) - říjen 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

440 Kč

ČSN ISO 362-1/Oprava 1 (011686) - říjen 2011

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11664-2 (011720) - říjen 2011

Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 14813-6 (018200) - říjen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 6: Prezentace dat v ASN.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI ISO/TR 25102 (018209) - říjen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS

340 Kč

ČSN ISO 24099 (018286) - říjen 2011

Struktura a protokol pro poskytování dat navigace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-4 (024470) - říjen 2011 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 161/změna Z1 (061803) - říjen 2011

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-10 (106010) - říjen 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 10: Vrtací kladiva, kladiva s úderným mechanismem a bourací kladiva

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510) - říjen 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-3/změna Z1 (134583) - říjen 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Obecné podmínky - Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11979-8/změna A1 (195300) - říjen 2011

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-1 +A3/Oprava 2 (274003) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2 +A3/Oprava 2 (274003) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-3 +A1/Oprava 2 (274003) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

20 Kč

ČSN EN 81-31/Oprava 1 (274003) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

20 Kč

ČSN EN 81-72/Oprava 2 (274003) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

945 Kč

ČSN 27 4014/Oprava 1 (274014) - říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

20 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13749 (280505) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

440 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - říjen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

570 Kč

ČSN EN 13262 +A2 (280521) - říjen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

440 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

440 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel

340 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9875/Oprava 1 (326850) - říjen 2011

Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-581 (330050) - říjen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

1 270 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61210 ed. 2 (340425) - říjen 2011 aktuální vydání

Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 61210/změna Z1 (340425) - říjen 2011

Připojovací zařízení. Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče. Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) - říjen 2011 aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

570 Kč

ČSN EN 60060-2/změna Z1 (345640) - říjen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5791-2-5/změna Z2 (345791) - říjen 2011

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-5: Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5791-2-9/změna Z2 (345791) - říjen 2011

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-5 (345791) - říjen 2011

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 11. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč

ČSN IEC 212/změna Z1 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

Změna byla zrušena k 19. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-2 ed. 2/změna A1 (346572) - říjen 2011

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60264-4-1 (347394) - říjen 2011

Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů

190 Kč

ČSN IEC 264-4-1/změna Z3 (347394) - říjen 2011

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

230 Kč

ČSN EN 61558-2-12/změna Z1 (351330) - říjen 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-12: Zvláštní požadavky na transformátory s konstantním napětím

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (354107) - říjen 2011 aktuální vydání

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

190 Kč

ČSN EN 61058-2-5/změna Z1 (354107) - říjen 2011

Spínače pro spotřebiče. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-10 ed. 3/změna Z1 (359213) - říjen 2011

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna byla zrušena k 18. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50551-1 (359224) - říjen 2011

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50377-15-1 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 um

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-4-2 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-4-4 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-4 ed. 2 (359242) - říjen 2011 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-4/změna Z1 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-4: Typ LC-PC simplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Změna byla zrušena k 2. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-3-2 (359249) - říjen 2011

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (359251) - říjen 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-17/změna Z1 (359251) - říjen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad

Změna byla zrušena k 3. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (359251) - říjen 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-5/změna Z1 (359251) - říjen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Změna byla zrušena k 18. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62496-2-2 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62496-4 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61236 ed. 2 (359723) - říjen 2011 aktuální vydání

Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 61236/změna Z1 (359723) - říjen 2011

Upínáky, tyčové objímky a příslušenství pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60357 ed. 2/změna A3 (360160) - říjen 2011

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 2/změna A1 (360510) - říjen 2011

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 26. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60929 ed. 3/změna Z2 (360596) - říjen 2011

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60929 ed. 4 (360596) - říjen 2011

Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, A1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2/Oprava 1 (361020) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

20 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2/Oprava 3 (361045) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

20 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/Oprava 1 (361045) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/Oprava 2 (361045) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/Oprava 2 (361045) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

20 Kč

ČSN EN 60335-2-89/Oprava 1 (361045) - říjen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-4/změna Z1 (361580) - říjen 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 2/změna Z1 (361960) - říjen 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960) - říjen 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 2.20t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60086-1 ed. 3/změna Z1 (364110) - říjen 2011

Primární baterie - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-5 ed. 2/změna Z1 (364110) - říjen 2011

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

Změna byla zrušena k 12. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-12/změna Z1 (364800) - říjen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na bezpečnost plicních ventilátorů - Ventilátory pro intenzivní péči

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9919/změna Z1 (364821) - říjen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro zdravotnické použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62464-2 (364840) - říjen 2011

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 80001-1 (364880) - říjen 2011

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62359 ed. 2 (364905) - říjen 2011 aktuální vydání

Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

940 Kč

ČSN EN 62359/změna Z1 (364905) - říjen 2011

Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody pro stanovení tepelného a mechanického indexu medicínských diagnostických ultrazvukových polí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62637-1 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62216 (367510) - říjen 2011

Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T

945 Kč

ČSN EN 62216-1/změna Z1 (367510) - říjen 2011

Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T - Část 1: Základní specifikace přijímače

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50554 (367924) - říjen 2011

Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15981 (369076) - říjen 2011

Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání

Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

190 Kč

ČSN EN 12101-7 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

340 Kč

ČSN EN 12101-8 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 376 (420358) - říjen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 562 (441366) - říjen 2011 aktuální vydání

Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN ISO 1171 (441378) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení popela

190 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - říjen 2011

Uhlí - Primární analýza

190 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 14183 (467019) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací

340 Kč

ČSN EN ISO 6867 (467020) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 14565 (467021) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 6869 (467022) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13683 +A2 (479010) - říjen 2011

Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

570 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13228 (492134) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6091 (570803) - říjen 2011

Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda)

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - říjen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1965-1 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8362-6 (703360) - říjen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 6: Uzávěry pro injekční lahvičky zhotovené z kombinací hliník-plast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2071 (722071) - říjen 2011 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN 72 2080 (722080) - říjen 2011

Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

230 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - říjen 2011

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

125 Kč

ČSN EN 15037-2 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky

350 Kč

ČSN EN 15037-3 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

675 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - říjen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

550 Kč

ČSN EN 1996-1-2/Oprava 1 (731101) - říjen 2011

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

120 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400) - říjen 2011

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice

550 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-8 (734400) - říjen 2011

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 544 ed. 2 (747709) - říjen 2011 aktuální vydání

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 544/změna Z1 (747709) - říjen 2011

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 3418 (753418) - říjen 2011 aktuální vydání

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10773 (806198) - říjen 2011

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 25139 (834747) - říjen 2011

Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - říjen 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 794-1 +A2/změna Z1 (852101) - říjen 2011

Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21671/změna A1 (856042) - říjen 2011

Stomatologie - Rotační lešticí nástroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 (875131) - říjen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 885-1 V1.1.1 (875157) - říjen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15185 (910289) - říjen 2011

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 527-1 (911105) - říjen 2011 aktuální vydání

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 13710 (976031) - říjen 2011

Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko

550 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko

570 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - říjen 2011

Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko

350 Kč