ČSN 75 3418 (753418) Aktuální vydání

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zásady pro vnitrostátní silniční dopravu ropných látek (včetně odpadních látek ropného původu) z hlediska požadavků ochrany jakosti povrchových a podzemních vod ve shodě s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami.
Tato norma výslovně neplatí pro:
a) silniční dopravu ropných látek, při níž je z hlediska této normy dopravováno pouze malé množství ropných látek (pro které neplatí ČSN 65 0201);
b) silniční dopravu ropných látek mobilními čerpacími stanicemi pohonných hmot složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil za mimořádného bezpečnostního stavu (viz ČSN 65 0202 a příslušné právní předpisy 2));
c) pro silniční dopravu zkapalněných nebo stlačených ropných plynů;
d) lodní, železniční a leteckou dopravu ropných látek.

Označení ČSN 75 3418 (753418)
Katalogové číslo 87591
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2011
Datum účinnosti 1. 11. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963875910
Tato norma nahradila ČSN 75 3418 (753418) z února 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 3415 (753415)
Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 34 18
  • ČSN 753418
  • ČSN 75 34 18 : 2011
  • ČSN 753418:2011
  • ČSN 75 3418:2011