Třída 7534 - Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 3415 (753415) - říjen 1992

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.93, opr. 3.96, Z1 9.11t

465 Kč

ČSN 75 3418 (753418) - říjen 2011 aktuální vydání

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

190 Kč