ČSN (normy i změny) ze srpna 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - srpen 2009

Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

340 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - srpen 2009

Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 20712-1 (018023) - srpen 2009

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027) - srpen 2009 aktuální vydání

Značení a zabezpečení v zimním středisku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

372 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 15646 (038514) - srpen 2009

Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 15617 (051185) - srpen 2009

Nedestruktivní zkoušení svarů - Difrakční technika měření doby průchodu - Stupně přípustnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-1 (052210) - srpen 2009 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - srpen 2009

Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - srpen 2009

Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 15783/změna A1 (113015) - srpen 2009

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61298-1 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61298-1/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61298-2 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61298-2/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61298-3 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61298-3/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61298-4 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61298-4/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-3-100 (188001) - srpen 2009

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 297-1/změna Z1 (188001) - srpen 2009

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 1: Panely a stojany

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 297-2/změna Z1 (188001) - srpen 2009

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 2: Skříně a rozteče stojanových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 18369-1/změna A1 (195202) - srpen 2009

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15744 (198050) - srpen 2009

Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 15212-1/Oprava 1 (257640) - srpen 2009

Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 15212-2/Oprava 1 (257640) - srpen 2009

Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - srpen 2009

Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12882 (260369) - srpen 2009

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15095 +A1 (267404) - srpen 2009

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2 +A2 (270105) - srpen 2009

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 12488-1 (270202) - srpen 2009

Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Všeobecně

Norma byla zrušena k 1. lednu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1493 +A1 (270809) - srpen 2009

Zvedáky vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1494 +A1 (270810) - srpen 2009

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1677-1 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 1677-5 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

340 Kč

ČSN EN 1677-6 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4

230 Kč

ČSN EN 13889 +A1 (271912) - srpen 2009 aktuální vydání

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13261 (280522) - srpen 2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2009

Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15194 (309080) - srpen 2009

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14504 (320223) - srpen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1914 (320860) - srpen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní čluny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7547/Oprava 1 (325922) - srpen 2009

Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - srpen 2009 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 2/Oprava 1 (332320) - srpen 2009

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

Změna byla zrušena k 2. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7402/změna Z2 (347402) - srpen 2009

Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

Změna byla zrušena k 17. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-3/změna Z2 (347410) - srpen 2009

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7605 ed. 2 (347605) - srpen 2009

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 27. červnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7605/změna Z2 (347605) - srpen 2009

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61467 (348124) - srpen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - srpen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

570 Kč

ČSN EN 61169-38 (353811) - srpen 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč

ČSN EN 62059-31-1 (356136) - srpen 2009

Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 31-1: Zrychlené zkoušení spolehlivosti - Zvýšená teplota a vlhkost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 60286-2 ed. 2 (358292) - srpen 2009

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 27. květnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-2/změna Z1 (358292) - srpen 2009

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-10/změna A1 (360510) - srpen 2009

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

125 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/změna A2 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna A11 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-96/změna A2 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

Změna bude zrušena k 20. září 2024.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2/změna A11 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

125 Kč

ČSN EN 60703 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 703/změna Z1 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro elektrotepelný ohřev s elektronovými děly

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50513 (364637) - srpen 2009

Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60601-2-29/změna Z1 (364800) - srpen 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na bezpečnost radioterapeutických simulátorů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801) - srpen 2009 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

340 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - srpen 2009

Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 7.20t

Norma byla zrušena k 23. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-23 (370100) - srpen 2009

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 448 (383372) - srpen 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 489 (383374) - srpen 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14419 (383375) - srpen 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - srpen 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

340 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280) - srpen 2009

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280) - srpen 2009

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN ISO 17577 (420450) - srpen 2009

Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč

ČSN 44 1402 (441402) - srpen 2009 aktuální vydání

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15741 (467038) - srpen 2009

Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15742 (467039) - srpen 2009

Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/ECD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-1 +A1 (496130) - srpen 2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1870-3 +A1 (496130) - srpen 2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - srpen 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč

ČSN ISO 15174 (570554) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Koagulanty mikrobiálního původu - Stanovení jejich celkové aktivity sýření mléka

Norma byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 676/změna Z1 (580500) - srpen 2009

Koření - Botanické názvosloví

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - srpen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 7.19t

Norma byla zrušena k 30. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P ISO/TS 14687-2 (656520) - srpen 2009

Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě

Norma byla zrušena k 1. září 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12850 (657049) - srpen 2009

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8799 (681170) - srpen 2009 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 21148/změna Z1 (681555) - srpen 2009

Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8655-1/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-2/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-3/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-4/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-5/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-6/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8655-7/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14891/Oprava 1 (722430) - srpen 2009

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN ISO 10058-1 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč

ČSN EN ISO 10058-2 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 10058-3 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN 13162 (727201) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13163 (727202) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13164 (727203) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165 (727204) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166 (727205) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13167 (727206) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13168 (727207) - srpen 2009

Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13169 (727208) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13170 (727209) - srpen 2009

Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13171 (727210) - srpen 2009

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - srpen 2009

Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15228 (732828) - srpen 2009

Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení

190 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - srpen 2009

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - srpen 2009

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12903 (755703) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál

230 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý

190 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit

190 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - srpen 2009

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

Norma byla zrušena k 1. březnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 899 (755853) - srpen 2009

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12566-3 +A1 (756404) - srpen 2009

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - srpen 2009

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - srpen 2009

Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17232 (793814) - srpen 2009

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5398-2 (793851) - srpen 2009

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4048/Oprava 1 (793875) - srpen 2009

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17226-1/Oprava 1 (793886) - srpen 2009

Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 1: Metody používající vysokorychlostní kapalinovou chromatografii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17226-2/Oprava 1 (793886) - srpen 2009

Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 2: Metody používající kalorimetrickou analýzu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22288 (795233) - srpen 2009

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Zjišťování ohybové odolnosti svršků flexometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 23606 (800006) - srpen 2009

Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 105-C06/Oprava 2 (800123) - srpen 2009

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15382 (806194) - srpen 2009

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - srpen 2009 aktuální vydání

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13158 (832775) - srpen 2009

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1760-1 +A1 (833301) - srpen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1760-2 +A1 (833301) - srpen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1760-3 +A1 (833301) - srpen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

Norma byla zrušena k 1. lednu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 953 +A1 (833302) - srpen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

Norma byla zrušena k 1. červnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5360 (852106) - srpen 2009

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8185 (852705) - srpen 2009

Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 45502-2-1/změna Z1 (853000) - srpen 2009

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)

32 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - srpen 2009 aktuální vydání

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)

770 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - srpen 2009

Stomatologie - Keramické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 (874606) - srpen 2009

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (875001) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-1 V1.4.1 (875042) - srpen 2009

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 (875124) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 (875124) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 617-1 V1.1.1 (875149) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (879016) - srpen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 957-5 (940201) - srpen 2009

Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování i horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 19108/Oprava 1 (979827) - srpen 2009

Geografická informace - Časové schéma

20 Kč

ČSN EN ISO 19136 (979856) - srpen 2009

Geografická informace - Geografický jazyk se značkami (GML) (ISO 19136:2007)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
foo