Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2009

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83305

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč vč. DPH
83626

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - srpen 2009

Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

340 Kč vč. DPH
83843

ČSN ISO 20712-1 (018023) - srpen 2009

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

570 Kč vč. DPH
83962

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027) - srpen 2009 aktuální vydání

Značení a zabezpečení v zimním středisku

340 Kč vč. DPH
83749

ČSN EN 15646 (038514) - srpen 2009

Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83984

ČSN EN 1011-1 (052210) - srpen 2009 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

230 Kč vč. DPH
83869

ČSN EN ISO 15783/změna A1 (113015) - srpen 2009

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

190 Kč vč. DPH
83341

ČSN EN 61298-1 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83986

ČSN EN 61298-1/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83338

ČSN EN 61298-2 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
83987

ČSN EN 61298-2/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83339

ČSN EN 61298-3 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83988

ČSN EN 61298-3/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83340

ČSN EN 61298-4 ed. 2 (180001) - srpen 2009 aktuální vydání

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83989

ČSN EN 61298-4/změna Z1 (180001) - srpen 2009

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83821

ČSN EN 60297-3-100 (188001) - srpen 2009

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
83950

ČSN IEC 297-1/změna Z1 (188001) - srpen 2009

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 1: Panely a stojany

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83951

ČSN IEC 297-2/změna Z1 (188001) - srpen 2009

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 2: Skříně a rozteče stojanových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83696

ČSN EN ISO 18369-1/změna A1 (195202) - srpen 2009

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83665

ČSN EN 15744 (198050) - srpen 2009

Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83684

ČSN EN ISO 15212-1/Oprava 1 (257640) - srpen 2009

Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83683

ČSN EN ISO 15212-2/Oprava 1 (257640) - srpen 2009

Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83817

ČSN EN ISO 4373 (259382) - srpen 2009

Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny

340 Kč vč. DPH
83955

ČSN EN 1677-1 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8

230 Kč vč. DPH
83954

ČSN EN 1677-5 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

340 Kč vč. DPH
83953

ČSN EN 1677-6 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4

230 Kč vč. DPH
83952

ČSN EN 13889 +A1 (271912) - srpen 2009 aktuální vydání

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

340 Kč vč. DPH
83608

ČSN EN ISO 7547/Oprava 1 (325922) - srpen 2009

Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83332

ČSN EN 13573 (328360) - srpen 2009 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83856

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč vč. DPH
83992

ČSN EN 60079-26 ed. 2/Oprava 1 (332320) - srpen 2009

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

Změna byla zrušena k 2. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83958

ČSN 34 7402/změna Z2 (347402) - srpen 2009

Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

Změna byla zrušena k 17. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83858

ČSN 34 7410-3/změna Z2 (347410) - srpen 2009

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83960

ČSN 34 7605/změna Z2 (347605) - srpen 2009

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83970

ČSN EN 61467 (348124) - srpen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

440 Kč vč. DPH
83860

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - srpen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

570 Kč vč. DPH
83857

ČSN EN 61169-38 (353811) - srpen 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
83875

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč vč. DPH
83342

ČSN EN 62059-31-1 (356136) - srpen 2009

Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 31-1: Zrychlené zkoušení spolehlivosti - Zvýšená teplota a vlhkost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
83800

ČSN EN 60286-2/změna Z1 (358292) - srpen 2009

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83828

ČSN EN 61347-2-10/změna A1 (360510) - srpen 2009

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

125 Kč vč. DPH
83829

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/změna A2 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83990

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna A11 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83963

ČSN EN 60335-2-96/změna A2 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

125 Kč vč. DPH
83956

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2/změna A11 (361045) - srpen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

125 Kč vč. DPH
83098

ČSN EN 60703 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83969

ČSN IEC 703/změna Z1 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro elektrotepelný ohřev s elektronovými děly

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83669

ČSN EN 50513 (364637) - srpen 2009

Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83827

ČSN EN 60601-2-29/změna Z1 (364800) - srpen 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na bezpečnost radioterapeutických simulátorů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83826

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801) - srpen 2009 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.12t


405 Kč vč. DPH
83777

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


565 Kč vč. DPH
83807

ČSN EN 60670-23 (370100) - srpen 2009

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

230 Kč vč. DPH
83995

ČSN EN 489 (383374) - srpen 2009 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

340 Kč vč. DPH
83996

ČSN EN 14419 (383375) - srpen 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

Norma bude zrušena k 1. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
83838

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - srpen 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

340 Kč vč. DPH
83175

ČSN ISO 17577 (420450) - srpen 2009

Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší

230 Kč vč. DPH
83873

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč vč. DPH
83872

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč vč. DPH
83871

ČSN 44 1402 (441402) - srpen 2009 aktuální vydání

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

125 Kč vč. DPH
83974

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - srpen 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

230 Kč vč. DPH
83792

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč vč. DPH
84017

ČSN ISO 676/změna Z1 (580500) - srpen 2009

Koření - Botanické názvosloví

32 Kč vč. DPH
84009

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - srpen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 7.19t


Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
83973

ČSN EN 12850 (657049) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč vč. DPH
83972

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč vč. DPH
83971

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč vč. DPH
83560

ČSN EN ISO 8799 (681170) - srpen 2009 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83991

ČSN ISO 21148/změna Z1 (681555) - srpen 2009

Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83689

ČSN EN ISO 8655-1/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83691

ČSN EN ISO 8655-2/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83690

ČSN EN ISO 8655-3/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83687

ČSN EN ISO 8655-4/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83688

ČSN EN ISO 8655-5/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83686

ČSN EN ISO 8655-6/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
83685

ČSN EN ISO 8655-7/Oprava 1 (704255) - srpen 2009

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
84008

ČSN EN 14891/Oprava 1 (722430) - srpen 2009

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83850

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

340 Kč vč. DPH
83851

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

340 Kč vč. DPH
83852

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč vč. DPH
83847

ČSN EN ISO 10058-1 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč vč. DPH
83848

ČSN EN ISO 10058-2 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč vč. DPH
83849

ČSN EN ISO 10058-3 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč vč. DPH
83874

ČSN EN 15228 (732828) - srpen 2009

Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení

190 Kč vč. DPH
83867

ČSN EN 74-2 (738109) - srpen 2009 aktuální vydání

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč vč. DPH
83949

ČSN EN 12903 (755703) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí

230 Kč vč. DPH
83948

ČSN EN 12907 (755707) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál

230 Kč vč. DPH
83947

ČSN EN 12915-1 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

230 Kč vč. DPH
83946

ČSN EN 12915-2 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

230 Kč vč. DPH
83943

ČSN EN 13753 (755718) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý

190 Kč vč. DPH
83944

ČSN EN 13754 (755721) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit

190 Kč vč. DPH
83945

ČSN EN 899 (755853) - srpen 2009 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

230 Kč vč. DPH
83746

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - srpen 2009

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83833

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - srpen 2009

Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby

440 Kč vč. DPH
83333

ČSN EN ISO 5398-2 (793851) - srpen 2009

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83941

ČSN EN ISO 4048/Oprava 1 (793875) - srpen 2009

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83939

ČSN EN ISO 17226-1/Oprava 1 (793886) - srpen 2009

Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 1: Metody používající vysokorychlostní kapalinovou chromatografii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83940

ČSN EN ISO 17226-2/Oprava 1 (793886) - srpen 2009

Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 2: Metody používající kalorimetrickou analýzu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83661

ČSN EN ISO 23606 (800006) - srpen 2009

Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83938

ČSN EN ISO 105-C06/Oprava 2 (800123) - srpen 2009

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
84002

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč vč. DPH
83693

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - srpen 2009 aktuální vydání

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83386

ČSN EN ISO 8185 (852705) - srpen 2009 aktuální vydání

Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83985

ČSN EN 45502-2-1/změna Z1 (853000) - srpen 2009

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)

32 Kč vč. DPH
83870

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - srpen 2009 aktuální vydání

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)

770 Kč vč. DPH
83868

ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 (874606) - srpen 2009

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
83863

ČSN ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (875001) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
83075

ČSN ETSI EN 300 392-1 V1.4.1 (875042) - srpen 2009

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
83866

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 (875124) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
83865

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 (875124) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
83967

ČSN ETSI EN 302 617-1 V1.1.1 (875149) - srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83864

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (879016) - srpen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
83809

ČSN ISO 19108/Oprava 1 (979827) - srpen 2009

Geografická informace - Časové schéma

20 Kč vč. DPH