ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 (874606)

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení uživatelských zařízení TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz. Typy rádiových zařízení TDD pracují v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz podle národních kmitočtových plánů navržených na základním předpokladu, že přidělené bloky jsou v násobcích 5 MHz (střední kmitočet). Tato norma pokrývá požadavky na kanálové systémy 5 MHz a 10 MHz. Normu lze stejnou měrou použít pro systémy využívající vestavěné nebo nevestavěné antény, přičemž je třeba poznamenat, že u zařízení s vestavěnou anténou je k provádění zkoušek zapotřebí prozatímní anténní konektor. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma se nezabývá těmi systémy IMT-2000, které jsou zahrnuty v normě ETSI EN 301 908.

Označení ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 (874606)
Katalogové číslo 83868
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2009
Datum účinnosti 1. 9. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963838687
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 (874606)
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 (874606)
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

foo