ČSN (normy i změny) z dubna 2008

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18595 (051340) - duben 2008

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 225-1 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15081 (133095) - duben 2008

Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - duben 2008

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-7 (166111) - duben 2008

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 7: Okenní sklapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14648 (166112) - duben 2008

Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14637 (166238) - duben 2008

Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61508-6/Oprava 1 (180301) - duben 2008

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 463/Oprava 1 (251801) - duben 2008

Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15429-1 (277452) - duben 2008

Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15179 (284041) - duben 2008

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů

440 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování

230 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky

230 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-4 (300350) - duben 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3375-003 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-004 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-005 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2714-009 (311727) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4604-004 (311734) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4008-015 (311808) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 015: Hlavice pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-034 (311809) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 034: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3373-001 (311834) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Koncová očka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4639-003 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 003: Optický modul s kolíky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-004 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 004: Optický modul s dutinkami - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-005 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 005: Snímatelná osově posuvná objímka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4379 (312142) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním, výkovky De ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 13281 (320230) - duben 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-2 (330100) - duben 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.09t, Z2 11.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

834 Kč

ČSN IEC 60027-2/změna Z1 (330100) - duben 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420) - duben 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 60664-1/změna Z1 (330420) - duben 2008

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50177 ed. 2/Oprava 1 (332037) - duben 2008

Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61340-5-1/změna Z1 (346440) - duben 2008

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-2 ed. 2 (346542) - duben 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60454-2/změna Z1 (346542) - duben 2008

Specifikace samolepicích izolačních pásek pro elektrické účely. Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62021-2 (346707) - duben 2008

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace

230 Kč

ČSN 34 7616-4D1 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V s izolací a pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7616-4D2 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem a s izolací a pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7616-4E1 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E1: Vícežilový kabel 450/750 V s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-4E2 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E2: Vícepárové kabely s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-4E3 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E3: Vícežilový kabel 450/750 V s olověným stíněním

230 Kč

ČSN EN 61466-1/Oprava 1 (348054) - duben 2008

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000) - duben 2008 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t

415 Kč

ČSN EN 60034-8/změna Z1 (350000) - duben 2008

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60915 (354042) - duben 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN IEC 60880 (356587) - duben 2008

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávajících funkce kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t

622 Kč

ČSN EN 62022 (356666) - duben 2008

Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly

340 Kč

ČSN EN 60286-3/změna Z1 (358292) - duben 2008

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62132-3 (358798) - duben 2008

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61188-5-3 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61188-5-4 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61188-5-5 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2/Oprava 2 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

20 Kč

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3/Oprava 1 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3/Oprava 1 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3/Oprava 1 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3/Oprava 1 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/Oprava 1 (361045) - duben 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-1/změna Z1 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-2 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč

ČSN EN 50173-4 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.11t, A2 9.13t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

892 Kč

ČSN EN 50173-5 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.11t, A2 9.13t, Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

842 Kč

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - duben 2008

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 50494 (368605) - duben 2008

Rozvod satelitního signálu jedním koaxiálním kabelem v bytových instalacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860) - duben 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 3-8/Oprava 1 (389100) - duben 2008

Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

20 Kč

ČSN EN 3-9/Oprava 1 (389100) - duben 2008

Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂

20 Kč

ČSN EN ISO 14557/změna A1 (389502) - duben 2008

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

125 Kč

ČSN EN 15198 (389695) - duben 2008

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

230 Kč

ČSN EN 15233 (389696) - duben 2008

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12164/Oprava 1 (421327) - duben 2008

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10424-2 (451330) - duben 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 47/Oprava 1 (490695) - duben 2008

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14342/Oprava 1 (492109) - duben 2008

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14915/Oprava 1 (492113) - duben 2008

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13227/Oprava 1 (492133) - duben 2008

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13228/Oprava 1 (492134) - duben 2008

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13629/Oprava 1 (492137) - duben 2008

Dřevěné podlahoviny - Spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 15519 (500441) - duben 2008

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 14501 (570540) - duben 2008 aktuální vydání

Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1856/změna A1 (645442) - duben 2008

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15015 (646419) - duben 2008

Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15469 (656485) - duben 2008

Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 22716 (681503) - duben 2008

Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-1/změna A3 (695245) - duben 2008

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13163/změna Z1 (727202) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7221-1 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.11t

372 Kč

ČSN 72 7221-2 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

230 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - duben 2008

Speciální technická keramika - Definice a značky

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 206-1/změna Z3 (732403) - duben 2008

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13063-1 +A1 (734213) - duben 2008 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

ČSN EN 13063-2 +A1 (734213) - duben 2008 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

350 Kč

ČSN EN 13063-3 (734213) - duben 2008

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

340 Kč

ČSN EN 14809/Oprava 1 (735925) - duben 2008

Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace

20 Kč

ČSN EN 14836/Oprava 1 (735984) - duben 2008

Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetických venkovních povrchů umělému stárnutí

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6160 (736160) - duben 2008 aktuální vydání

Zkoušení asfaltových směsí

340 Kč

ČSN EN 1337-8 (736270) - duben 2008

Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 17381 (757304) - duben 2008

Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod

230 Kč

ČSN 75 7350 (757350) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

190 Kč

ČSN EN ISO 9562/změna Z1 (757531) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

32 Kč

ČSN 75 7610 (757610) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou

125 Kč

ČSN ISO 14442 (757743) - duben 2008

Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou

230 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-X18 (800102) - duben 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X18: Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 5981 (804622) - duben 2008 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20344/změna A1 (832500) - duben 2008

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20345/Oprava 1 (832501) - duben 2008

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20346/Oprava 1 (832502) - duben 2008

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20347/Oprava 1 (832503) - duben 2008

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1497 (832671) - duben 2008 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje

230 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - duben 2008

Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - duben 2008 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek/kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.2 (872006) - duben 2008

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-5 V1.3.1 (875042) - duben 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 700 Kč

ČSN ETSI EN 300 394-1 V3.1.1 (875047) - duben 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.3.2 (875065) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 (875065) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-23 V1.3.1 (875101) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-24 V1.4.1 (875101) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-4 V3.2.1 (875111) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-5 V3.2.1 (875111) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-6 V3.2.1 (875111) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 (875139) - duben 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.2.1 (878595) - duben 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.3.1 (878595) - duben 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 9994/Oprava 1 (945201) - duben 2008

Zapalovače - Bezpečnostní specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.