ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 (346440) Zrušená norma

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky
15 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100V modelu lidského těla (HBM).
Tato norma poskytuje požadavky na program potlačování ESD. Při zavádění IEC 61340-5-1 by uživatel měl jako návod použít IEC 61340-5-2.
Tato norma se nevztahuje na elektricky iniciovaná výbušná zařízení, hořlavé kapaliny, plyny a prašná prostředí. Účelem této normy je poskytnout administrativní a technické požadavky pro sestavení, zavedení a udržování programu potlačování ESD (dále v textu pouze "program").
Ačkoli norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost personálu, je věnována pozornost potřebám všech zainteresovaných tak, aby byly splněny příslušné místní závazné požadavky, které se vztahují na ochranu zdraví a bezpečnost všech osob na všech pracovních místech včetně těch, na které se vztahuje tato norma. Všeobecně neexistuje minimální hodnota rezistance pro ochranu součástek ESDS, avšak pro bezpečnost personálu může být požadována minimální hodnota rezistance. Viz příslušné požadavky příslušné národní požadavky a/nebo IEC 61010-1, IEC/TS 60479-1, IEC/TS 60479-2, IEC 61140 a soubor IEC 60364.

Označení ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 (346440)
Katalogové číslo 80813
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2008
Datum účinnosti 1. 5. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963808130
Změny a opravy Z1 3.17t
Norma byla zrušena k 18. 11. 2019
a nahrazena ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Tato norma nahradila ČSN EN 61340-5-1 (346440) z srpna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

ČSN EN 61340-4-7 (346440)
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

ČSN EN 61340-4-8 (346440)
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

ČSN EN 61340-4-9 (346440)
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440)
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření