Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z března 2008

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
80729

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (050331) - březen 2008

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

340 Kč vč. DPH
80710

TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

190 Kč vč. DPH
80764

ČSN EN 14829 (061404) - březen 2008

Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW

570 Kč vč. DPH
80289

ČSN EN 1123-2 +A1 (132201) - březen 2008 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry

550 Kč vč. DPH
80603

ČSN 33 0165/změna Z3 (330165) - březen 2008

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80588

ČSN EN 60446/změna Z1 (330165) - březen 2008

Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80718

ČSN EN 60079-1/změna Z2 (332320) - březen 2008

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 1: Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80582

ČSN EN 50163 ed. 2/změna A1 (333500) - březen 2008

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

65 Kč vč. DPH
80598

ČSN EN 50155 ed. 2/změna Z1 (333555) - březen 2008

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80587

ČSN EN 50155 ed. 3 (333555) - březen 2008

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 13. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
80725

ČSN EN 61788-4/změna Z1 (345685) - březen 2008

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80100

ČSN EN 60068-3-11 (345791) - březen 2008

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách

340 Kč vč. DPH
80609

ČSN IEC 317-28/změna Z3 (347307) - březen 2008

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 28: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
77788

ČSN 34 7616-1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
77789

ČSN 34 7616-2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 2: Zvláštní zkušební metody

190 Kč vč. DPH
77790

ČSN 34 7616-3A1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm

190 Kč vč. DPH
77791

ČSN 34 7616-3A2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A2: Vícepárový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm

230 Kč vč. DPH
77794

ČSN 34 7616-3E (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl E: Vícežilový kabel 450/750 V s polyethylenovou izolací a pláštěm

230 Kč vč. DPH
77795

ČSN 34 7616-3F1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F1: Stíněné pancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč vč. DPH
77796

ČSN 34 7616-3F2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F2: Jedno a vícepárové pancéřované stíněné signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm

65 Kč vč. DPH
77793

ČSN 34 7616-3F3 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F3: Vícežilové pancéřované kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč vč. DPH
77792

ČSN 34 7616-3K (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl K: Vícepárové a vícečtyřkové kabely s měděnými jádry, plná nebo pěnová izolace s nebo bez podélných a/nebo radiálních nepropustností s pancířem a s pláštěm z PVC nebo polyethylenu

340 Kč vč. DPH
78358

ČSN 34 7616-4B1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem a bez kovového obalu

230 Kč vč. DPH
78357

ČSN 34 7616-4B2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem a bez kovového obalu

230 Kč vč. DPH
78356

ČSN 34 7616-4C1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C1: Kabely 300/500 V s plnými nebo lanovanými jádry a se společným stíněním nebo bez společného stínění

230 Kč vč. DPH
78355

ČSN 34 7616-4C2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V

230 Kč vč. DPH
80514

ČSN EN 50290-2-21/změna A1 (347820) - březen 2008

Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci

125 Kč vč. DPH
80515

ČSN EN 50290-2-22/změna A1 (347820) - březen 2008

Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště

125 Kč vč. DPH
80516

ČSN EN 50290-2-26/změna A1 (347820) - březen 2008

Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene

125 Kč vč. DPH
80517

ČSN EN 50290-2-27/změna A1 (347820) - březen 2008

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

125 Kč vč. DPH
80608

ČSN EN 60034-14 ed. 2/změna A1 (350000) - březen 2008

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

Změna bude zrušena k 21. září 2021.

65 Kč vč. DPH
80622

ČSN EN 60947-1 ed. 3/změna Z1 (354101) - březen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80621

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (354101) - březen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, A2 6.15t


2 520 Kč vč. DPH
80620

ČSN EN 60309-4 (354513) - březen 2008

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t


465 Kč vč. DPH
80199

ČSN 35 4701-2-1 ed. 8/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80200

ČSN 35 4701-3-1 ed. 4/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80196

ČSN EN 60269-1 ed. 2/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
79981

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 4.15t


1 010 Kč vč. DPH
80197

ČSN EN 60269-2/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80198

ČSN EN 60269-3/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí. Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80202

ČSN EN 60269-4-1/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 4-1: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků - Oddíl I až III: Příklady typů normalizovaných tavných vložek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80201

ČSN EN 60269-4/změna Z1 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80146

ČSN EN 61098 (356619) - březen 2008

Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob

550 Kč vč. DPH
80707

ČSN EN 62421 (359330) - březen 2008

Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
80341

ČSN EN 50144-2-13/změna Z1 (361570) - březen 2008

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80722

ČSN EN 60745-2-11/změna A11 (361575) - březen 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80721

ČSN EN 60745-2-20/změna A11 (361575) - březen 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80720

ČSN EN 60601-2-13/změna A1 (364800) - březen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických systémů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80583

ČSN EN 61097-1 ed. 2 (367810) - březen 2008 aktuální vydání

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
80584

ČSN EN 61097-1/změna Z1 (367810) - březen 2008

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS). Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART). Provozní a technické požadavky. Metody a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80311

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860) - březen 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

550 Kč vč. DPH
80528

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - březen 2008

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 1: Principy a základní struktura

570 Kč vč. DPH
80203

ČSN EN 60670-21 (370100) - březen 2008

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky

230 Kč vč. DPH
80719

ČSN EN 15188 (389605) - březen 2008

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

230 Kč vč. DPH
80051

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700) - březen 2008

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
80763

ČSN EN ISO 3954 (420751) - březen 2008

Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků

190 Kč vč. DPH
80639

ČSN EN ISO 7218 (560103) - březen 2008

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t


1 120 Kč vč. DPH
80695

ČSN EN ISO 3582/změna A1 (645464) - březen 2008

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni

125 Kč vč. DPH
80209

ČSN EN ISO 14596 (656036) - březen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
79935

ČSN EN ISO 10283 (670572) - březen 2008 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80520

ČSN EN 13043/změna Z2 (721501) - březen 2008

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

32 Kč vč. DPH
80521

ČSN EN 13242/změna Z2 (721504) - březen 2008

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80287

ČSN EN 12794 +A1 (723056) - březen 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

440 Kč vč. DPH
80128

ČSN EN 14845-1 (723433) - březen 2008

Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony

190 Kč vč. DPH
80291

ČSN EN 1991-4 (730035) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 4.11t, Z4 5.11t, Z5 6.11t, Oprava 2 7.13t, Oprava 3 5.18t


1 099 Kč vč. DPH
80290

ČSN EN 1998-4 (730036) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t


622 Kč vč. DPH
80611

ČSN EN 1997-2 (731000) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t


1 140 Kč vč. DPH
80433

ČSN 73 3610 (733610) - březen 2008 aktuální vydání

Navrhování klempířských konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t


655 Kč vč. DPH
80673

ČSN 73 6124-2 (736124) - březen 2008

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

190 Kč vč. DPH
80632

ČSN 73 6127-1 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

125 Kč vč. DPH
80631

ČSN 73 6127-2 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam

125 Kč vč. DPH
80630

ČSN 73 6127-3 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

190 Kč vč. DPH
80629

ČSN 73 6127-4 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

125 Kč vč. DPH
80750

ČSN EN 12970 (736153) - březen 2008 aktuální vydání

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
80321

ČSN EN 13443-1 +A1 (755463) - březen 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč vč. DPH
80129

ČSN EN 15178 (770056) - březen 2008

Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80579

ČSN 83 0419/změna Z1 (830419) - březen 2008

Nasávací zařízení Universál 86

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80711

ČSN EN 1077 (832164) - březen 2008 aktuální vydání

Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding

230 Kč vč. DPH
80712

ČSN EN ISO 9185 (832747) - březen 2008

Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

230 Kč vč. DPH
80755

ČSN EN 1486 (832801) - březen 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

350 Kč vč. DPH
80212

ČSN EN 15428 (836633) - březen 2008

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
79926

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - březen 2008

Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
79978

ČSN ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 (875135) - březen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
79979

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.2.3 (878595) - březen 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
80367

ČSN ISO 15531-1 (974104) - březen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled

350 Kč vč. DPH