ČSN OHSAS 18001 (010801) Zrušená norma

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních podmínkách.

Označení ČSN OHSAS 18001 (010801)
Katalogové číslo 80805
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2008
Datum účinnosti 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963808055
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 45001 (010801)
Tato norma nahradila OHSAS 18001:1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo