ČSN (normy i změny) ze srpna 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62308 (010630) - srpen 2007

Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti

550 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15035 (075305) - srpen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW

350 Kč

ČSN EN 14876 (078530) - srpen 2007

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/Oprava 3 (130020) - srpen 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12209/Oprava 2 (165124) - srpen 2007

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - srpen 2007

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3324 (243324) - srpen 2007 aktuální vydání

Otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60 °

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4158 (317926) - srpen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41/změna Z3 (332000) - srpen 2007

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 (332000) - srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Z2 10.18t

Norma bude zrušena k 18. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

327 Kč

ČSN 33 2000-7-704/změna Z1 (332000) - srpen 2007

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 (332000) - srpen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

190 Kč

ČSN 33 2000-7-706/změna Z1 (332000) - srpen 2007

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 706: Omezené vodivé prostory

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-2/změna A2 (334210) - srpen 2007

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3/změna Z1 (334210) - srpen 2007

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-11/změna A11 (341392) - srpen 2007

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 27. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-7 ed. 2 (345685) - srpen 2007

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61788-7/změna Z1 (345685) - srpen 2007

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-5 ed. 2 (347307) - srpen 2007 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-5: Všeobecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

340 Kč

ČSN EN 60317-0-5/změna Z3 (347307) - srpen 2007

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 5: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50214 ed. 2 (347472) - srpen 2007 aktuální vydání

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.08t

360 Kč

ČSN EN 50214/změna Z1 (347472) - srpen 2007

Ohebné výtahové kabely

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-5D/změna Z2 (347659) - srpen 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5D-2)

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-26/změna Z1 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-26 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 60034-5 ed. 2/změna A1 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

65 Kč

ČSN EN 50299/Oprava 1 (351142) - srpen 2007

Montážní uspořádání olejem plněného připojení kabelu pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Uₘ od 72,5 kV do 550 kV

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62310-2 (351810) - srpen 2007

Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 3/Oprava 1 (354101) - srpen 2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-3/změna A1 (354101) - srpen 2007

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-8 (354101) - srpen 2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače

340 Kč

ČSN EN 60855/Oprava 1 (359711) - srpen 2007

Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

Změna byla zrušena k 10. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60832/Oprava 1 (359713) - srpen 2007

Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60984/Oprava 1 (359715) - srpen 2007

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

20 Kč

ČSN EN 60984/Oprava 2 (359715) - srpen 2007

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

20 Kč

ČSN EN 60984/Oprava 3 (359715) - srpen 2007

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

20 Kč

ČSN EN 61219/Oprava 1 (359718) - srpen 2007

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování

20 Kč

ČSN EN 61235/Oprava 1 (359719) - srpen 2007

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

20 Kč

ČSN EN 61235/Oprava 2 (359719) - srpen 2007

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

20 Kč

ČSN EN 61235/Oprava 3 (359719) - srpen 2007

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

20 Kč

ČSN EN 61229/Oprava 1 (359720) - srpen 2007

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

20 Kč

ČSN EN 61230/Oprava 1 (359722) - srpen 2007

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61230/Oprava 2 (359722) - srpen 2007

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61230/Oprava 3 (359722) - srpen 2007

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-3/Oprava 1 (359724) - srpen 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-3/Oprava 2 (359724) - srpen 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-3/Oprava 3 (359724) - srpen 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50116/změna Z1 (369062) - srpen 2007

Zařízení informační technologie - Kusové zkoušky elektrické bezpečnosti během výroby

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 15408-3/Oprava 1 (369789) - srpen 2007

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Požadavky na záruky bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14797 (389691) - srpen 2007

Zařízení pro odlehčení výbuchu

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10163-1/Oprava 1 (420016) - srpen 2007

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 10296-2/Oprava 1 (420101) - srpen 2007

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

20 Kč

ČSN EN 10297-2/Oprava 1 (420258) - srpen 2007

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

20 Kč

ČSN EN 10280 +A1 (420430) - srpen 2007 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem

340 Kč

ČSN EN ISO 4507 (420772) - srpen 2007

Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - srpen 2007

Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi

230 Kč

ČSN EN 546-1 (421451) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 683-1 (421452) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10210-2/Oprava 1 (425952) - srpen 2007

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 546-3 (427321) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 3: Mezní úchylky rozměrů

125 Kč

ČSN EN 683-3 (427322) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6644/změna Z1 (461015) - srpen 2007

Tekoucí obiloviny a mlýnské výrobky - Automatický odběr vzorků mechanickými vzorkovači

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 13690/změna Z1 (461024) - srpen 2007

Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky - Odběr vzorků ze statických dávek

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 15146 (492114) - srpen 2007

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky

230 Kč

ČSN EN 14354/Oprava 1 (492140) - srpen 2007

Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13307-1 (492145) - srpen 2007

Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P ISO/TS 2963 (571301) - srpen 2007

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu kyseliny citronové - Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN ISO 12082 (571302) - srpen 2007

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel a okyselujících/pH regulujících činidel, vyjádřených jako kyselina citronová

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-5 (672010) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-7/Oprava 2 (690004) - srpen 2007

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 997/změna A1 (724860) - srpen 2007

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14316-2 (727218) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč

ČSN EN 14317-2 (727219) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč

ČSN EN 12923-1 (727509) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Část 1: Všeobecné pokyny pro provádění korozních zkoušek

230 Kč

ČSN EN 843-1 (727541) - srpen 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu

340 Kč

ČSN EN 843-2 (727541) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

460 Kč

ČSN EN 843-5 (727541) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0823/změna Z2 (730823) - srpen 2007

Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15237 (731081) - srpen 2007

Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény

570 Kč

ČSN EN 1052-3/změna A1 (732320) - srpen 2007

Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - srpen 2007

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

350 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12947-2/změna Z1 (800846) - srpen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12947-3/změna Z1 (800846) - srpen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

32 Kč

ČSN EN ISO 12947-4/změna Z1 (800846) - srpen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

32 Kč

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií

230 Kč

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 420/Oprava 1 (832300) - srpen 2007

Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12402-5/Oprava 1 (832865) - srpen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

20 Kč

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - srpen 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11334-1 (841011) - srpen 2007 aktuální vydání

Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Předloketní berle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.3.1 (875090) - srpen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.3.1 (875090) - srpen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.3.1 (875090) - srpen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 178-1 V1.3.1 (875096) - srpen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 (875096) - srpen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč