ČSN (normy i změny) z března 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - březen 2005

Posuzování shody - Slovník a základní principy

350 Kč

ČSN ISO 10161-1/změna Amd.2 (010125) - březen 2005

Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky - Část 1: Specifikace protokolu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14560 (010280) - březen 2005

Statistické přejímky srovnáváním - Úrovně stanovené jakosti v neshodných jednotkách na milion

230 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - březen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

440 Kč

ČSN ISO 724 (014013) - březen 2005

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

210 Kč

ČSN ISO 263 (014070) - březen 2005

Palcové závity ISO - Přehled a výběr pro šrouby a matice - Rozsah průměru 0,06 palce až 6 palců

125 Kč

ČSN ISO 5864 (014071) - březen 2005

Palcové závity ISO - Nejmenší závitová vůle a tolerance

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259) - březen 2005

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace

125 Kč

ČSN EN 13149-1 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi zařízeními uvnitř vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13149-2 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13149-4 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13149-5 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13372 (018303) - březen 2005

Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12253 (018305) - březen 2005

Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62270 (085500) - březen 2005

Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače

590 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12639/Oprava 2 (110040) - březen 2005

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12334/změna A1 (134030) - březen 2005

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z litiny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14396 (136353) - březen 2005 aktuální vydání

Žebříky pevně zabudované v šachtách

350 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - březen 2005 aktuální vydání

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti

190 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 296 (220410) - březen 2005

Obráběcí stroje - Samosvorné kužele nástrojových stopek

190 Kč

ČSN ISO 297 (220430) - březen 2005

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro ruční výměnu

190 Kč

ČSN ISO 12164-1 (220437) - březen 2005

Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 1: Stopky - Rozměry

230 Kč

ČSN ISO 12164-2 (220437) - březen 2005

Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 2: Dutiny - Rozměry

190 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN ISO 3936 (241482) - březen 2005 aktuální vydání

Redukční pouzdra s unášečem a vnějším i vnitřním kuželem 7/24 - Rozměry

125 Kč

ČSN 24 3314 (243314) - březen 2005

Otočné upínací hroty pro NC stroje s vyměnitelnými vložkami a odtlačovací maticí

65 Kč

ČSN 24 3315 (243315) - březen 2005

Otočné upínací hroty s malým průměrem tělesa s vrcholovým úhlem 60°

65 Kč

ČSN 24 3319 (243319) - březen 2005 aktuální vydání

Otočné upínací hroty pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60° a 90°

125 Kč

ČSN 24 3325 (243325) - březen 2005

Otočné upínací hroty pro těžké upínání s vrcholovým úhlem 60° a 90°

125 Kč

ČSN 24 3326 (243326) - březen 2005 aktuální vydání

Otočné upínací hroty s vyměnitelnými upínacími vložkami

125 Kč

ČSN 24 3327 (243327) - březen 2005

Otočné upínací hroty pro NC soustruhy

65 Kč

ČSN 24 3328 (243328) - březen 2005

Otočné upínací hroty prodloužené s vrcholovým úhlem 60°

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 772/změna Amd.1 (259300) - březen 2005

Hydrometrická měření - Terminologie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(561)/změna Z1 (330050) - březen 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 561: Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50381 (332322) - březen 2005

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

460 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - březen 2005

Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 (333432) - březen 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.17t

465 Kč

ČSN EN 61000-4-11/změna Z2 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-14/změna A1 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A

65 Kč

ČSN EN 61000-4-16/změna A1 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

Změna byla zrušena k 13. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-17/změna A1 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti

65 Kč

ČSN EN 61000-4-28/změna A1 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

65 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60811-4-2/změna Z1 (347010) - březen 2005

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4: Specifické metody pro polyetylenové a polypropylenové směsi - Oddíl 2: Prodloužení při přetržení po předchozí aklimatizaci - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí ve vzduchu - Měření přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební metoda katalytické oxidace mědi

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-4-1 +A1/změna Z2 (347010) - březen 2005

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 4: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi. Oddíl 1: Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí ve vzduchu - Měření indexu toku taveniny - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v PE

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-11 (351001) - březen 2005

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 19. září 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60726/změna Z1 (351112) - březen 2005

Suché výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - březen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60099-4/změna Z1 (354874) - březen 2005

Svodiče přepětí - Část 4: Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326/změna A3 (356508) - březen 2005

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-802/změna A1 (358174) - březen 2005

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60809/změna A3 (360180) - březen 2005

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60901/změna A3 (360277) - březen 2005

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

945 Kč

ČSN EN 61347-2-3/změna A1 (360510) - březen 2005

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61047 ed. 2 (360581) - březen 2005 aktuální vydání

Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro žárovky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61047/změna Z1 (360581) - březen 2005

Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro nízkovoltové žárovky. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/Oprava 1 (361040) - březen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/změna Z2 (361040) - březen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11/změna Z2 (361040) - březen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-75/změna Z1 (361040) - březen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-75: Zvláštní požadavky na komerční výdejní spotřebiče a prodejní stroje (vyhřívané elektřinou nebo plynem)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-13 ed. 2/změna A1 (361045) - březen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/Oprava 1 (361045) - březen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3/změna A1 (361045) - březen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3/změna A1 (361045) - březen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 2/změna A1 (361045) - březen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (361045) - březen 2005 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.05t, A11 12.06t, A2 5.09t, A12 10.10t

880 Kč

ČSN EN 60335-2-63/změna Z1 (361055) - březen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické boilery na vodu a ohřívače kapalin pro komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50350 (361060) - březen 2005

Řídicí systémy nabíjení elektrických topidel akumulačního typu pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60312/změna A2 (361060) - březen 2005

Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50390 (367020) - březen 2005

Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení s vysokou spolehlivostí elektrických spojů

570 Kč

ČSN EN 62040-1-1/Oprava 1 (369066) - březen 2005

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62040-1-1/Oprava 2 (369066) - březen 2005

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62040-1-2/Oprava 1 (369066) - březen 2005

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62040-1-2/Oprava 2 (369066) - březen 2005

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 60998-1/změna Z1 (370670) - březen 2005

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

350 Kč

ČSN EN 60998-2-1/změna Z1 (370670) - březen 2005

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

340 Kč

ČSN EN 60998-2-2/změna Z1 (370670) - březen 2005

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné celky s bezšroubovými upínacími jednotkami

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN 60998-2-3/změna Z1 (370670) - březen 2005

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné celky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6570 (385575) - březen 2005

Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10220 (420092) - březen 2005 aktuální vydání

Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - březen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

800 Kč

ČSN EN 10312 (420254) - březen 2005 aktuální vydání

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

590 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - březen 2005 aktuální vydání

Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

340 Kč

ČSN EN 14436 (421324) - březen 2005

Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované

440 Kč

ČSN EN 13605/Oprava 1 (421504) - březen 2005

Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10323 (426417) - březen 2005

Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10324 (426418) - březen 2005

Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21329 (450024) - březen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-5 (461100) - březen 2005 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.06t

157 Kč

ČSN 46 3084 (463084) - březen 2005 aktuální vydání

Para ořechy ve skořápce

125 Kč

ČSN 46 3085 (463085) - březen 2005 aktuální vydání

Kokosové ořechy čerstvé

65 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 5674/Oprava 1 (472001) - březen 2005

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

48 Lesnictví

ČSN 48 1000 (481000) - březen 2005

Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku

125 Kč

ČSN 48 1001 (481001) - březen 2005

Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus)

125 Kč

ČSN 48 1002 (481002) - březen 2005

Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz.

125 Kč

ČSN 48 1003 (481003) - březen 2005

Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.)

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-4/Oprava 1 (560102) - březen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 11501 (646001) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí

190 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření

190 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - březen 2005

Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - březen 2005

Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění

190 Kč

ČSN EN ISO 10618 (647612) - březen 2005 aktuální vydání

Uhlíková vlákna - Stanovení tahových vlastností příze impregnované pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 7991/změna Z1 (657991) - březen 2005

Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13763-16 (668234) - březen 2005 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14370 (681195) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení povrchového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14371 (681196) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti a stupně pěnivosti - Cirkulační metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14480 (681197) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1863-2 (701042) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 12150-2 (701570) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14146 (721132) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)

230 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie

125 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

230 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 772-16/změna A1 (722635) - březen 2005

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 846-4/změna A1 (722711) - březen 2005

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

125 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 820-3 (727533) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CEN/TS 1159-4 (727575) - březen 2005

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 4: Stanovení tepelné vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13897 (727655) - březen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0527 (730527) - březen 2005 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

230 Kč

ČSN 73 0540-2/změna Z1 (730540) - březen 2005

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16032 (730540) - březen 2005

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

550 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - březen 2005 aktuální vydání

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

190 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - březen 2005

Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu

230 Kč

ČSN EN 12617-2 (732128) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Smršťování výrobků na bázi polymerního pojiva určených pro injektáž trhlin: Objemové smršťování

125 Kč

ČSN EN 12618-2 (732137) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou

230 Kč

ČSN EN 12618-3 (732137) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku

230 Kč

ČSN EN 1771 (732144) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.07t

250 Kč

ČSN EN 14406 (732145) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze

125 Kč

ČSN EN 14497 (732146) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci

190 Kč

ČSN EN 14498 (732147) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě

125 Kč

ČSN EN 14117 (732148) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků

125 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - březen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty

125 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - březen 2005 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

230 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě

125 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami

125 Kč

ČSN EN 13286-5 (736185) - březen 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl

230 Kč

ČSN 73 6209/změna Z1 (736209) - březen 2005

Zatěžovací zkoušky mostů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1423/změna A1 (737011) - březen 2005

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1463-1/změna A1 (737018) - březen 2005

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1463-2/změna Z1 (737018) - březen 2005

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14095 (755202) - březen 2005 aktuální vydání

Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 13078 (755419) - březen 2005 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

230 Kč

ČSN 75 6101/Oprava 1 (756101) - březen 2005

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7505/změna Z1 (757505) - březen 2005

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL ir)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7506/změna Z1 (757506) - březen 2005

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

32 Kč

ČSN ISO 14593 (757780) - březen 2005

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

262 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 14442 (760321) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14567 (760322) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - březen 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13428 (770146) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů

340 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12940 (795010) - březen 2005

Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19956 (795237) - březen 2005

Obuv - Zkoušení podpatků - Únavová odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 19957 (795238) - březen 2005

Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 19958 (795239) - březen 2005

Obuv - Zkoušení podpatků a patníků - Pevnost držení patníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14435 (832245) - březen 2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN ISO 15265 (833554) - březen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí

230 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - březen 2005

Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13976-2/Oprava 1 (842130) - březen 2005

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN 85 5925 (855925) - březen 2005 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly

230 Kč

ČSN 85 5926 (855926) - březen 2005 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 119-1 V2.1.1 (872002) - březen 2005

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 1: Úvod a názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 119-2 V2.1.1 (872002) - březen 2005

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 119-3 V2.1.1 (872002) - březen 2005

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 119-4 V2.1.1 (872002) - březen 2005

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 4: Technické požadavky na rámy do univerzálních stojanů a skříní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 195-1 V1.1.1 (875119) - březen 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 (875119) - březen 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 186 V1.1.1 (876046) - březen 2005 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/změna A10 (943095) - březen 2005

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN 606 (977121) - březen 2005

Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč