ČSN EN ISO 14688-2 (721003) Zrušená norma

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 14688, společně s ISO 14688-1, stanovuje základní zásady pro pojmenování a zatřiďování zemin na základě jejich látkových a hmotnostních vlastností, zpravidla používaných pro inženýrské účely. Významné vlastnosti jednotlivých zemin se mohou lišit a proto může být vhodnější, pro konkrétní projekty nebo materiály, použít podrobnější rozdělení nebo klasifikaci.
Pojmenování a popis zemin jsou předmětem normy ISO 14688-1. Zásady zatřiďování, stanovené v této části normy ISO 14688, umožňují seskupit zeminy do jednotlivých tříd s podobným složením, geotechnickými vlastnostmi a s ohledem na jejich vhodnost pro geotechnické inženýrské účely, mezi něž patří:
- zakládání,
- zlepšování zemin,
- pozemní komunikace,
- násypy,
- přehrady,
- odvodňovací systémy.
Tato část normy ISO 14688 je použitelná pro přirozené zeminy a pro materiály jim podobné, jako jsou materiály vytvořené in-situ lidskou činností či přírodní materiály znovu uložené, ale není to klasifikace samotné zeminy.
Pojmenování a popis hornin jsou obsahem normy ISO 14689-1.

Označení ČSN EN ISO 14688-2 (721003)
Katalogové číslo 72623
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2005
Datum účinnosti 1. 4. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963726236
Změny a opravy A1 3.14t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 14688-2 (721003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14688-2 (721003) z září 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14688-1 (721003)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis