ČSN EN 12828 (060205) Zrušená norma

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje návrhová kritéria pro teplovodní otopné soustavy v budovách s maximální provozní teplotou do 105 °C. Pro tepelné soustavy s vyšší provozní teplotou než 105 °C mohou platit jiná bezpečnostní hlediska. Tato norma zahrnuje navrhování soustavy zdroje tepla, soustavy distribuce tepla, otopných ploch a systémů regulace. Dále požadavky na dodávku tepla pro připojené soustavy a zařízení (např. příprava teplé vody, technologické teplo, klimatizaci, větrání) při návrhu tepelného výkonu, ale nepokrývá návrh těchto soustav a zařízení. Norma nepokrývá požadavky na instalaci a přejímku teplovodních tepelných (otopných) soustav a pokyny pro jejich provoz, údržbu a užívání teplovodních tepelných (otopných) soustav. Tato norma nezahrnuje navrhování palivových nebo jiných zařízení pro zásobování energií.

Označení ČSN EN 12828 (060205)
Katalogové číslo 92910
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963929101
Norma byla zrušena k 1. 12. 2014
a nahrazena ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tato norma nahradila ČSN EN 12828 (060205) z března 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo