ČSN (normy i změny) ze září 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 15706 (010180) - září 2004

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)

230 Kč

ČSN ISO 13472-1 (011649) - září 2004

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy

350 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - září 2004

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

230 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - září 2004

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

255 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1369 (021369) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1669 (021669) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné matice

65 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15610 (050315) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

190 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - září 2004 aktuální vydání

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah

190 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - září 2004

Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0021 (110021) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel

230 Kč

ČSN 11 0109 (110109) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek

125 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN ISO 9409-1 (186509) - září 2004 aktuální vydání

Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 16156 (200803) - září 2004

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 4807 (224807) - září 2004 aktuální vydání

Lešticí kotouče z tkanin - Specifikace

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 996/změna A2 (277996) - září 2004

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14945 (321021) - září 2004

Malá plavidla - Štítek plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

210 Kč

ČSN EN 14329 (325218) - září 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(461) +A1/změna Z1 (330050) - září 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60050-151 (330050) - září 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.15t, A2 1.18t, A3 4.20t

1 710 Kč

ČSN EN 50039/změna Z1 (330381) - září 2004

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50124-1/změna A1 (333501) - září 2004

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61810-1/změna Z1 (353412) - září 2004

Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-5/změna Z1 (353412) - září 2004

Elektromechanická dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění - Část 5: Koordinace izolace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60862-3 (358456) - září 2004

Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 188000/změna Z3 (359210) - září 2004

Kmenová specifikace: Optická vlákna

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-40 (359213) - září 2004

Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60793-1-45 (359213) - září 2004

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 50377-9-2 (359242) - září 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A11 (361045) - září 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60335-2-96/změna A1 (361045) - září 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

230 Kč

ČSN EN 61606/změna Z1 (368312) - září 2004

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální části - Základní metody měření zvukových vlastností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7064 (369794) - září 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních znaků

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

340 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - září 2004 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu

190 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-3/změna Z1 (461100) - září 2004

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 836 +A1/změna A3 (470617) - září 2004

Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13990 (492110) - září 2004

Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1784 (560026) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

230 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0111/změna Z1 (640111) - září 2004

Plasty. Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - září 2004 aktuální vydání

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13872 (668637) - září 2004

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14469-1 (670556) - září 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14197-2 (697257) - září 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 7.07t

735 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1917 (723147) - září 2004 aktuální vydání

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.07t, Oprava 2 10.10t

626 Kč

ČSN EN 12859/změna A1 (723610) - září 2004

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13164/změna A1 (727203) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165/změna A1 (727204) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166/změna A1 (727205) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13167/změna A1 (727206) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13168/změna A1 (727207) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13169/změna A1 (727208) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13171/změna A1 (727210) - září 2004

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření

230 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - září 2004

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13391 (742871) - září 2004

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6261 (756261) - září 2004 aktuální vydání

Dešťové nádrže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

360 Kč

ČSN EN ISO 15680 (757558) - září 2004

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 8113 (770557) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7458 (770558) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7459 (770559) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12941/změna A1 (832252) - září 2004

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

125 Kč

ČSN EN 14021 (832754) - září 2004

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 9886 (833559) - září 2004

Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 13544-1/změna A1 (852107) - září 2004

Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14937/Oprava 1 (855262) - září 2004

Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-4 V2.2.1 (875111) - září 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 064-1 V1.1.1 (875120) - září 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 997-1 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-46/Oprava 1 (974101) - září 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 46: Integrované generické zdroje: Vizuální prezentace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9735-4 (979735) - září 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)

230 Kč