Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 1443 (734200) Aktuální vydání

Komíny - Všeobecné požadavky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7342 Funkční díly stavebních objektů

ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1443:2003, která stanovuje všeobecné požadavky na domovní komíny.
Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti domovních komínů. Proto byla pro domovní komíny vytvořena nová doplňující pravidla v podobě obecné technické normy. Tato norma má obecný charakter a definuje všechny dnes známé typy domovních komínů, jakož i způsoby jejich provozování. Např. provoz komínů při přetlaku a při tvorbě kondenzátu.
Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako:
- Systémové komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který pak přejímá odpovědnost za celý výrobek, nebo
- individuální komíny, které jsou v souladu s prováděcí normou smontovány nebo postaveny na stavbě s použitím kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo od více různých výrobců. *
Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A pak obsahuje specifikaci provozních požadavků na systémové komíny a individuální komíny.
Tato evropská norma rovněž stanovuje schéma pro označení komínů, které umožňuje vytvořit libovolnou kombinaci spotřebiče paliv a komína. Schéma bere v úvahu např. oblasti s různými klimatickými podmínkami a různá paliva.
Norma rovněž stanovuje požadavky na požární odolnost komína, schopnost zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v blízkosti komína a zamezit přenosu požáru komínem v budově, např. z jednoho požárního úseku do druhého.
První vydání této normy bylo v roce 1999. Od té doby došlo k udělení mandátu pro komíny (M105) podle směrnice o stavebních výrobcích (CPD) jakož i ke zveřejnění několika evropských norem o zkoušení požární bezpečnosti. Z těchto důvodů došlo k přepracování předložené normy.

Označení ČSN EN 1443 (734200)
Katalogové číslo 69740
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963697406
Tato norma nahradila ČSN EN 1443 (734200) z srpna 2003
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1856-1 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 15287-1 +A1 (734241)
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN 06 1201 (061201)
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení