ČSN EN 1443 (734200) Zrušená norma

Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1443:2003, která stanovuje všeobecné požadavky na domovní komíny.
Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti domovních komínů. Proto byla pro domovní komíny vytvořena nová doplňující pravidla v podobě obecné technické normy. Tato norma má obecný charakter a definuje všechny dnes známé typy domovních komínů, jakož i způsoby jejich provozování. Např. provoz komínů při přetlaku a při tvorbě kondenzátu.
Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako:
- Systémové komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který pak přejímá odpovědnost za celý výrobek, nebo
- individuální komíny, které jsou v souladu s prováděcí normou smontovány nebo postaveny na stavbě s použitím kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo od více různých výrobců. *
Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A pak obsahuje specifikaci provozních požadavků na systémové komíny a individuální komíny.
Tato evropská norma rovněž stanovuje schéma pro označení komínů, které umožňuje vytvořit libovolnou kombinaci spotřebiče paliv a komína. Schéma bere v úvahu např. oblasti s různými klimatickými podmínkami a různá paliva.
Norma rovněž stanovuje požadavky na požární odolnost komína, schopnost zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v blízkosti komína a zamezit přenosu požáru komínem v budově, např. z jednoho požárního úseku do druhého.
První vydání této normy bylo v roce 1999. Od té doby došlo k udělení mandátu pro komíny (M105) podle směrnice o stavebních výrobcích (CPD) jakož i ke zveřejnění několika evropských norem o zkoušení požární bezpečnosti. Z těchto důvodů došlo k přepracování předložené normy.

Označení ČSN EN 1443 (734200)
Katalogové číslo 69740
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963697406
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 1443 (734200)
Tato norma nahradila ČSN EN 1443 (734200) z srpna 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)