ČSN EN ISO 15680 (757558)

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

ČSN EN ISO 15680 Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických sloučenin (VOC) ve vodě izolací metodou purge-and-trap (P&T) a plynovou chromatografií (GC). V přílohách A, B a C jsou uvedeny příklady analytů, které je možno stanovit podle této normy. Tyto analyty počínají difluordichlormethanem (R-12) a končí trichlorbenzenem a zahrnují všechny nepolární těkavé organické sloučeniny v tomto rozmezí.
Nejvhodnější detekci představuje hmotnostní spektrometrie v režimu elektronového nárazu (EI), ale je možno pracovat také s jinými detektory. Mez detekce závisí převážně na použitém detektoru a na provozních parametrech. Obvykle lze dosáhnout meze detekce až 10 ng/l. Pracovní rozsah zpravidla bývá do 100 ug/l.
Podle této normy lze analyzovat pitnou, povrchovou a podzemní vodu. mořskou vodu a (zředěnou) vodu odpadní.

Označení ČSN EN ISO 15680 (757558)
Katalogové číslo 70968
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963709680
Tato norma nahradila TNV 75 7550 (757550) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)