ČSN EN 13232-1 (736371)

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

ČSN EN 13232-1 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje uznávané "názvosloví" výhybek a výhybkových konstrukcí. Definice různých prvků jsou graficky znázorněny a jejich charakteristické názvy se považují za závazné. Definice pojednávají o základních částech a geometrickém uspořádání výhybek a výhybkových konstrukcí, a zahrnují rovněž pojmy týkající se přestavování výměn. Další definice jsou obsaženy v příslušných částech této řady norem. Předložené definice jsou zpravidla výkladem nejčastěji používaných všeobecných termínů pro geometrické a konstrukční uspořádání výhybek a výhybkových konstrukcí, s výjimkou úzce specializovaných termínů.
Tato evropská norma je jednou z částí EN 13232 "Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce", zahrnujících konstrukční uspořádání a vlastnosti výhybek a výhybkových konstrukcí ze širokopatních kolejnic. Seznam těchto částí je následující: - Část 1: Definice; - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání; - Část 3: Požadavky na interakci kola / kolejnice; - Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy; - Část 5: Výměny; - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky; - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi; - Část 8: Dilatační zařízení; - Část 9: Navrhování a dokumentace. Část 1 obsahuje definice, které se používají ve všech částech této řady norem. Části 2 až 4 obsahují základní ustanovení pro všechny výhybky a výhybkové konstrukce. Části 5 až 8 pojednávají o konkrétních stavebních prvcích, včetně jejich tolerancí, a základem pro ně je použití částí 1 až 4. V části 9 se definují funkční parametry, geometrické rozměry a mezní odchylky pro montáž výhybek a výhybkových konstrukcí.
Problematika předmětu této názvoslovné normy je velmi složitá. Vyplývá to obecně z anglického názvosloví pro oblast výhybek. Anglická terminologie je v této oblasti nejednoznačná jednak na základě rozdílů mezi britskou, americkou, australskou anglickou terminologií, a dále plyne z rozdílného charakteru železniční sítě v různých anglicky mluvících zemích. Například síť britských železnic (díky dlouhému historickému vývoji) je velmi hustá a komplikovaná s mnoha velmi složitými zhlavími, kolejovými rozvětveními a spojkami. V důsledku toho je v této normě použita řada atypických konstrukcí ( nepoužívaných v Česku ani dalších kontinentálních zemích). Některé příklady jsou rovněž obsaženy v této normě.

Označení ČSN EN 13232-1 (736371)
Katalogové číslo 70090
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963700908
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13232-2 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

ČSN EN 13232-3 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

ČSN EN 13232-4 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

ČSN EN 13232-5 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

ČSN EN 13232-6 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

ČSN EN 13232-7 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

ČSN EN 13232-8 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

ČSN EN 13232-9 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka