ČSN (normy i změny) z října 2002

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN EN 1802 (078532) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin

440 Kč

ČSN EN 1803 (078533) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN 1968 (078534) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

505 Kč

ČSN EN 12257 (078536) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1645-1/změna A1 (300046) - říjen 2002

Vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1646-1/změna A1 (300047) - říjen 2002

Vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1647 +A1/změna A2 (300048) - říjen 2002

Vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12736 (300532) - říjen 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4000 (312701) - říjen 2002

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a uplatňování rozměrových norem hutních výrobků

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 12827 (325216) - říjen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1530/změna Z2 (341530) - říjen 2002

Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61851-21 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

372 Kč

ČSN EN 61851-22 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

340 Kč

ČSN 34 5145/změna Z1 (345145) - říjen 2002

Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-3-5 (345791) - říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 27. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 60068-3-6 (345791) - říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 27. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 60068-3-7 (345791) - říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 60191-4/změna A1 (358791) - říjen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-2 (358791) - říjen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60747-16-1 (358797) - říjen 2002

Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.07t, A2 10.17t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

635 Kč

ČSN EN 60747-5-1/změna A1 (358797) - říjen 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

125 Kč

ČSN IEC 749/změna Z3 (358799) - říjen 2002

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2/Oprava 1 (361040) - říjen 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60730-2-10/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-2/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-3/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-6/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-8/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9/Oprava 1 (361950) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A11 (361960) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60730-2-13/změna A2 (361960) - říjen 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61162-400 (367823) - říjen 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 400: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Úvod a všeobecné zásady

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61162-410 (367823) - říjen 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 410: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na transportní profil a základní transportní profil

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651) - říjen 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-12/změna Z2 (461011) - říjen 2002

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Třídění sladovnického ječmene

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1011-13/změna Z2 (461011) - říjen 2002

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1011-14/změna Z2 (461011) - říjen 2002

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení klíčivé energie sladovnického ječmene

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1011-7/změna Z1 (461011) - říjen 2002

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení podílu plných zrn

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1100-5/změna Z1 (461100) - říjen 2002

Obilí potravinářské. Část 5: Ječmen sladovnický

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13183-1 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

ČSN EN 13183-2 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12823-2 (560048) - říjen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení β-karotenu

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1523 (656017) - říjen 2002

Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13408 (668634) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení adhezní pevnosti

125 Kč

ČSN EN 13409 (668635) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12836 (681182) - říjen 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení vodního čísla alkoxylovaných produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13320 (681189) - říjen 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení volného ethylenoxidu v oxyethylenátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 80/Oprava 1 (724850) - říjen 2002

Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry

20 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0818/změna Z1 (730818) - říjen 2002

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

32 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13213 (744508) - říjen 2002

Dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 12825 (744509) - říjen 2002

Zdvojené podlahy

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-1/změna A1 (832142) - říjen 2002

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

125 Kč

ČSN EN 13087-2/změna A1 (832142) - říjen 2002

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu)

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13087-3/změna A1 (832142) - říjen 2002

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

125 Kč

ČSN EN 13087-6/změna A1 (832142) - říjen 2002

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13087-7/změna A1 (832142) - říjen 2002

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

65 Kč

ČSN EN 812/změna A1 (832145) - říjen 2002

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13274-6 (832205) - říjen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

230 Kč

ČSN EN 142 (832212) - říjen 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 166 (832401) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

460 Kč

ČSN EN 167 (832411) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 168 (832412) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 171 (832433) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 761-1 V1.2.1 (875077) - říjen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.1.1 (875304) - říjen 2002 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

945 Kč