ČSN (normy i změny) z ledna 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0115/Oprava 1 (010115) - leden 2002

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 16269-7 (010233) - leden 2002

Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly

230 Kč

ČSN ISO 14021/změna Z1 (010921) - leden 2002

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 128-34 (013114) - leden 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

230 Kč

ČSN EN 13549 (018101) - leden 2002

Úklidové služby - Základní požadavky a doporučení pro systémy posuzování jakosti

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3497 (038183) - leden 2002

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 12074 (050340) - leden 2002

Svařovací materiály - Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 12797 (055920) - leden 2002

Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

415 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703/Oprava 1 (070703) - leden 2002

Plynové kotelny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13340 (078610) - leden 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1503-1 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

190 Kč

ČSN EN 1503-2 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

230 Kč

ČSN EN 1503-3 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

125 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14729 (195228) - leden 2002

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4009-1/změna Z5 (274009) - leden 2002

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5886-1/změna Z1 (345886) - leden 2002

Magneticky měkké ferity. Metody měření

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62044-3 (345886) - leden 2002

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 60811-1-1/změna Z1 (347010) - leden 2002

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50182 (347509) - leden 2002

Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.04t, Oprava 2 2.08t, Oprava 3 2.15t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

666 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000) - leden 2002

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.07t

405 Kč

ČSN EN 60034-5/změna Z1 (350000) - leden 2002

Točivé elektrické stroje. Část 5: Stupně ochrany krytem točivých elektrických strojů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1145 (356649) - leden 2002

Kalibrace a použití sestav s ionizační komorou k měření radionuklidů

190 Kč

ČSN EN 60439-3/změna A2 (357107) - leden 2002

Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

Změna byla zrušena k 22. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62005-2 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2: Kvantitativní hodnocení bezporuchovosti zkouškami zrychleného stárnutí - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-3 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 3: Zkoušky hodnocení druhů a mechanizmů poruch pasivních součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60192 ed. 2 (360241) - leden 2002

Nízkotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60192/změna Z1 (360241) - leden 2002

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z15 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z16 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

590 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z14 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z15 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z16 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z17 (360340) - leden 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

ČSN EN 60925/změna A2 (360598) - leden 2002

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Základní požadavky

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1/změna A16 (361040) - leden 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 50144-2-15/změna Z1 (361570) - leden 2002

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50320 (367313) - leden 2002 aktuální vydání

Systém digitálního rozhlasového vysílání - Specifikace souboru příkazů DAB pro přijímače (DCSR)

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-2/Oprava 2 (369646) - leden 2002

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management. Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

20 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-2/Oprava 3 (369646) - leden 2002

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management. Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

20 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814) - leden 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10036/Oprava 1 (369820) - leden 2002

Informační technologie - Výměna informací o fontech - Procedury pro registraci identifikátorů týkajících se fontů

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10304 (420238) - leden 2002

Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 196/Oprava 1 (420488) - leden 2002

Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným

20 Kč

ČSN EN 1904 (421603) - leden 2002 aktuální vydání

Ušlechtilé kovy - Ryzost pájek používaných na pájení klenotnických slitin

125 Kč

ČSN EN 10244-3 (426613) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 3: Povlaky z hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-4 (426614) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 4: Povlaky z cínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-5 (426615) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 5: Povlaky z niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-6 (426616) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 6: Povlaky z mědi, bronzu a mosazi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 9411-1/Oprava 1 (441314) - leden 2002

Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-6 (461011) - leden 2002 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

125 Kč

ČSN 46 1100-3 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.04t

157 Kč

ČSN 46 1100-7 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

125 Kč

ČSN 46 1200-4 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 4: Oves

125 Kč

ČSN 46 1200-5 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 5: Žitovec (tritikale)

125 Kč

ČSN 46 4751 (464751) - leden 2002

Cibule a hlízy květin

125 Kč

ČSN 46 4752 (464752) - leden 2002

Čerstvé řezané květy a čerstvá řezaná okrasná zeleň

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 3767-4/změna A1 (470050) - leden 2002

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovladačů a sdělovačů - Část 4: Značky pro lesnické stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P ENV 807 (490662) - leden 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení účinnosti proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 49 6105/změna Z4 (496105) - leden 2002

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 1360/Oprava 1 (635409) - leden 2002

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Palivové hadice pro výdejní čerpací stanice - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 9004/Oprava 1 (649004) - leden 2002

Vodné disperze polymerů a kopolymerů. Stanovení pH

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12960 (668566) - leden 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

145 Kč

ČSN EN 12701 (668580) - leden 2002

Strukturní lepidla - Skladování - Definice termínů vztahujících se k době zpracovatelnosti strukturních lepidel a příbuzných materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13300 (673000) - leden 2002

Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 725-12 (727515) - leden 2002

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 206-1/změna Z1 (732403) - leden 2002

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13246 (771300) - leden 2002

Balení - Specifikace pro ocelové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13394 (771301) - leden 2002

Obaly - Specifikace pro nekovové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13247 (771302) - leden 2002

Balení - Specifikace pro vázací pásy pro zvedání, sdružování a zabezpečení břemen

125 Kč

ČSN EN 13393 (771306) - leden 2002

Balení - Specifikace prostředků pro ochranu hran

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13274-4 (832205) - leden 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

230 Kč

ČSN EN 13274-5 (832205) - leden 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

190 Kč

ČSN EN 174 (832453) - leden 2002 aktuální vydání

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

230 Kč

ČSN EN 13356 (832822) - leden 2002

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

230 Kč

ČSN EN 13211 (834760) - leden 2002

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

360 Kč

ČSN EN ISO 16017-1 (835741) - leden 2002

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7786 (856037) - leden 2002

Stomatologické rotační nástroje - Laboratorní brousicí nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 (875014) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 224-1 V1.3.1 (875019) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 1: Technické a funkční vlastnosti včetně zkušebních metod

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 (875019) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 (875027) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba (RP 02) - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-13 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-7 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-8 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 423 V1.1.1 (875106) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná norma pro zemský letecký telekomunikační systém podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 1006 (971006) - leden 2002 aktuální vydání

Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy

350 Kč

ČSN 97 7115 (977115) - leden 2002

Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč

ČSN 97 7116 (977116) - leden 2002

Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EANUCC

125 Kč