ČSN EN ISO 10360-5 (252011) Zrušená norma

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem

ČSN EN ISO 10360-5 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10360 je normou geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 5 řetězce norem rozměru, vzdálenosti, poloměru, úhlu, tvaru, směru, polohy, házení a základen.
Pro více detailních informací o vztahu této části ISO10360 k jiným normám a k matici GPS viz přílohu E.
Přejímací a periodické zkoušky popsané v této části ISO 10360 jsou použitelné u souřadnicových měřicích strojů (CMM), které používají dotykové sondy s nebo bez složených doteků nebo složené kloubové sondy poloh, které měří obrobek.
Zkušenosti ukázali, že chyby některých složených doteků vypočtené podle této části ISO 10360 jsou významné a v současné době převládající chyby u CMM. Vzhledem k téměř nekonečnému množství moderních uspořádání CMM snímacích systémů, jsou zkoušky specifikované v této části ISO 10360 omezeny pouze na poskytování zkušebního tvaru. Zkoušky jsou určené k získání informací o schopnosti CMM měřit prvek nebo prvky použitím dotykové sondy a pokud je relevantní, použitím složených doteků, složené sondy nebo složené kloubové sondy poloh.
Situace, na které jsou použitelné, zahrnují
- snímací systémy s jednotlivým dotekem,
- složené doteky spojené se sondou CMM (např. hvězdice),
- instalace používající kloubový snímací systém (motorický nebo manuální), který může být překvalifikován,
- instalace používající systém opakovatelné výměny sondy,
- instalace používající systém opakovatelné výměny doteku, a
- instalace složené sondy.
Lze věřit, že postupy uvedené v této části ISO 10360 budou prospěšné uživateli při identifikaci složek nejistoty CMM systému při specifických úkolech měření, a že uživatel bude schopen omezit počet chyb přispěním elementů, jako jsou rozšíření dlouhé sondy a doteků, s následným přezkoušením nastavené nové konfigurace seřízení.
Zkoušky uvedené v této části ISO 10360 jsou citlivé na mnoho atributů chyb, které lze přičíst jak CMM, tak i snímacímu systému a jsou provedeny navíc při zkouškách délkových měření uvedených v ISO 10360-2.
Primárním cílem je stanovit praktické provedení kompletního CMM a snímacího systému. Proto jsou zkoušky navrženy tak, aby odhalily chyby měření, které by mohly nastat při takové kombinaci systému používaného na reálných obrobcích, např. chyby generované interakcí mezi velkými délkami odsazení sondy a neopravenými chybami rotace CMM. Takto nalezené chyby se liší od chyb uvedených v EL zkouškách v ISO 10360-2:2009, 6.5, protože CMM se složenými doteky pracují při měření délky velmi odlišně. Pro více informací viz přílohu C.

Označení ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Katalogové číslo 88129
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963881294
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10360-5 (252011) z ledna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10360-1 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 10360-10 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

ČSN EN ISO 10360-12 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

ČSN EN ISO 10360-4 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ČSN EN ISO 10360-6 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

ČSN EN ISO 10360-7 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

ČSN EN ISO 10360-8 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

ČSN EN ISO 10360-9 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy