ČSN EN 61744 (359204) Zrušená norma

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje podrobné postupy používané pro kalibraci zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken. Zkušební soubory pro měření chromatické disperze optických vláken obsahují zdroj optického záření známé vlnové délky, prostředky pro vazbu optického záření na vstupu a výstupu optického vlákna, optický detektor a optické a elektronické prostředky pro stanovení optického zpoždění nebo disperze na vlnové délce zdroje. Požadavek na kalibraci zkušebních souborů pro měření chromatické disperze, který se vyskytuje ve stávajících normách, je podstatný pro řízení jakosti výroby optických vláken, výzkum a podobné aktivity.

Označení ČSN EN 61744 (359204)
Katalogové číslo 63505
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2002
Datum účinnosti 1. 2. 2002
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963635057
Změny a opravy Z1 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
a nahrazena ČSN EN 61744 ed. 2 (359204)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)