ČSN (normy i změny) z listopadu 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60300-3-10 (010690) - listopad 2001

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

350 Kč

ČSN ISO 128-22 (013114) - listopad 2001

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4759-1 (021014) - listopad 2001

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3543 (038184) - listopad 2001 aktuální vydání

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

250 Kč

ČSN ISO 8501-1/změna Z1 (038221) - listopad 2001

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8501-2/změna Z1 (038221) - listopad 2001

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

32 Kč

ČSN EN ISO 15721 (038501) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15720 (038502) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 13134 (055906) - listopad 2001

Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení

230 Kč

ČSN EN 12814-1 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem

230 Kč

ČSN EN 12814-6 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 777-1/změna A1 (060216) - listopad 2001

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-2/změna A1 (060216) - listopad 2001

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-3/změna A1 (060216) - listopad 2001

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-4/změna A1 (060216) - listopad 2001

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

09 Spalovací motory pístové

ČSN EN 1834-1 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

350 Kč

ČSN EN 1834-2 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

340 Kč

ČSN EN 1834-3 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 809/Oprava 1 (110002) - listopad 2001

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13264 (127032) - listopad 2001

Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 61518 (133085) - listopad 2001

Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1074-1 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 1074-2 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.04t

295 Kč

ČSN EN 1074-3 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

190 Kč

ČSN EN 1074-4 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 12413/Oprava 1 (224501) - listopad 2001

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13011 (269388) - listopad 2001

Dopravní služby - Přepravní řetězce zboží - Systém deklarace prováděcích podmínek

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3920 (312663) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3921 (312664) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3923 (312665) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41203 (NiCr7Si5B3Fe3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3925 (312666) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3926 (312667) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3932 (312668) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B13001 (NiP11) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3934 (312669) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B21001 (NiCr15B4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3935 (312670) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B21001 (NiCr15B4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3938 (312671) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3939 (312672) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3941 (312673) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3942 (312674) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3943 (312675) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Fe4Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3945 (312676) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B48801 (NiMn19Si6Cu4B) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3946 (312677) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4085 (312678) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4103 (312679) - listopad 2001

Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-3-2 +A12/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-2 +A12/změna Z2 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-10/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 24. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-11/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-12/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Oscilační vlny - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-2/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-23 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-23: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody zařízení pro ochranu proti HEMP a jinému vyzařovanému rušení

590 Kč

ČSN EN 61000-4-3/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-4/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-5/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impuls - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-6/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-8/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-9/změna Z1 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/změna A1 (334290) - listopad 2001

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 332-3/změna Z2 (347113) - listopad 2001

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7614-10N (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 10: Přípojkové kabely se středním koncentrickým vodičem - Oddíl 10N: Jednožilové a třížilové přípojkové kabely s koncentrickým středním vodičem (typ 10N-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9G (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9G: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9G-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9I (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1)

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000) - listopad 2001

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

360 Kč

ČSN EN 60034-7/změna Z1 (350000) - listopad 2001

Točivé elektrické stroje. Část 7: Označování tvarů (IM kód)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61378-2 (351175) - listopad 2001

Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)

340 Kč

ČSN EN 60044-1/změna A1 (351358) - listopad 2001

Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu

Změna byla zrušena k 23. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61204/změna A1 (351536) - listopad 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti

125 Kč

ČSN EN 60352-4/změna A1 (354061) - listopad 2001

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

230 Kč

ČSN EN 60691/změna A2 (354735) - listopad 2001

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60062/změna A11 (358014) - listopad 2001

Rezistory a kondenzátory. Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60368-1/Oprava 1 (358442) - listopad 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61046 +A1/změna Z1 (360580) - listopad 2001

Příslušenství pro světelné zdroje - Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro nízkovoltové žárovky. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60928/změna Z1 (360595) - listopad 2001

Příslušenství pro světelné zdroje - Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50165/změna A1 (361040) - listopad 2001

Elektrická zařízení neelektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/změna A1 (361040) - listopad 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24 ed. 2/změna Z1 (361040) - listopad 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-79/změna Z1 (361040) - listopad 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-57/změna Z1 (361055) - listopad 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na výrobníky zmrzliny se zabudovanými motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 976/změna Z2 (364767) - listopad 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-1/změna A2 (367750) - listopad 2001

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50086-2-4/změna A1 (370000) - listopad 2001

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0540/změna Z1 (420540) - listopad 2001

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kyslíku v oceli

32 Kč

ČSN EN 10276-1 (420540) - listopad 2001 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku

190 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 3767-2/změna A2 (470050) - listopad 2001

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 259-1 (503406) - listopad 2001

Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 259-2 (503406) - listopad 2001

Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 2: Stanovení odolnosti proti průrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12964 (668658) - listopad 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Napínací lepidla - Hodnocení tepelné odolnosti slepů při stoupající teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-3/změna Z1 (721172) - listopad 2001

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 932-1/změna Z1 (721185) - listopad 2001

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

32 Kč

ČSN EN 933-5/změna Z1 (721193) - listopad 2001

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

32 Kč

ČSN EN 933-7/změna Z1 (721193) - listopad 2001

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

32 Kč

ČSN EN 933-8/změna Z1 (721193) - listopad 2001

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 933-9/změna Z1 (721193) - listopad 2001

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-2/změna Z1 (721194) - listopad 2001

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-3/změna Z1 (721194) - listopad 2001

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

32 Kč

ČSN EN 1097-5/změna Z1 (721194) - listopad 2001

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-9/změna Z1 (721194) - listopad 2001

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1367-1/změna Z1 (721195) - listopad 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1367-2/změna Z1 (721195) - listopad 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1367-4/změna Z1 (721195) - listopad 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1744-1/změna Z1 (721196) - listopad 2001

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12763 (722904) - listopad 2001

Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci - Rozměry a technické dodací podmínky

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10077-1/Oprava 1 (730567) - listopad 2001

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1002/změna Z2 (731002) - listopad 2001

Pilotové základy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12715 (731071) - listopad 2001

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže

550 Kč

ČSN 73 8101/Oprava 1 (738101) - listopad 2001

Lešení. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN 74 4505/změna Z2 (744505) - listopad 2001

Podlahy. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12835 (746023) - listopad 2001

Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

190 Kč

ČSN EN 12444 (747028) - listopad 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5490 (755490) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

230 Kč

ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

415 Kč

ČSN EN 12056-2/Oprava 1 (756760) - listopad 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

20 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12481 (770860) - listopad 2001

Samolepicí pásky - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 13026 (771013) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Jmenovité objemy plnění pro válcové a kuželové nekruhové kovové obaly pro všeobecné použití do 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13027 (771014) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté určené svým jmenovitým užitným objemem

125 Kč

ČSN EN 13028 (771027) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.03t

145 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13392 (800210) - listopad 2001

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 13402-1 (807035) - listopad 2001

Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11064-1 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

350 Kč

ČSN EN ISO 11064-2 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 16021 (841030) - listopad 2001

Pomůcky pro sběr moči - Základní zásady pro hodnocení jednorázových pomůcek pro sběr při inkontinenci dospělých osob z hlediska uživatele a obsluhujících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 912 V6.6.1 (872710) - listopad 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 419-7 V5.1.1 (872762) - listopad 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Železniční pásmo (R-GSM) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.67 verze 5.1.1)

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 201 V1.2.1 (873553) - listopad 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 357 V1.2.1 (873575) - listopad 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 650 V1.2.1 (873605) - listopad 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (875001) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 065-2 V1.1.1 (875001) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 065-3 V1.1.1 (875001) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 (875009) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové rádiové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 162-3 V1.1.1 (875013) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 220-2 V1.3.1 (875015) - listopad 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro účely shody

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-1 V1.1.3 (875033) - listopad 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 (875033) - listopad 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 (875041) - listopad 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-11-10 V1.1.1 (875042) - listopad 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 10: Přednostní volání (PC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-10 V1.1.1 (875042) - listopad 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 698-3 V1.1.1 (875069) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.1.1 (875090) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitální selektivní volbou (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-3 V1.4.1 (877086) - listopad 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 234 V1.2.1 (878523) - listopad 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů okolo 30 MHz a střídáním polarizace

340 Kč

ČSN EN 301 021 V1.1.1 (878555) - listopad 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - DRRS mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 786 V1.1.2 (878589) - listopad 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 401 V1.3.3 (879008) - listopad 2001

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12503-5 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-6 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 6: Stanovení tření povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-7 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-513 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-519 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč