ČSN EN 1834-1 (090780)

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

ČSN EN 1834-1 Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato harmonizovaná evropská norma byla připravena pro plnění bezpečnostních požadavků Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS) a Směrnice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, označované zkratkou ATEX (94/9/EU); těmto směrnicím odpovídá náplň nařízení vlády ČR č. 170/1997 Sb. a č.176/1997 Sb.
Norma stanovuje požadavky a opatření pro odstranění nebezpečí a omezení nebezpečnosti pro pístové vznětové motory skupiny II, kategorie 2 a 3 a stanoví podmínky pro jejich kategorizaci a označování v návaznosti na vlastnosti výbušné atmosféry (definované podle ČSN EN 500014:1997) a na maximální teploty.
Stanoveny jsou podmínky pro provedení sacího a výfukového potrubí motoru v pevném závěru a použití protiplamenných pojistek a zachycovačů jisker, v závislosti na instalačním uspořádání a na podskupině plynů a další podrobné požadavky na spouštěcí, zastavovací a předehřívací zařízení, na řídící, výstražné a zabezpečovací systémy i specifické požadavky na materiály s hlediska nežádoucích mechanicky vyvolaných jisker i účinků statické elektřiny.
Norma stanovuje, které z požadavků musí být ověřovány zkouškou a podrobně stanoví postup a podmínky zkoušek pevného závěru výbuchem a přetlakem, zkoušek nevýbušnosti, zkoušek protiplamenných pojistek, zkoušek zachycovačů jisker jakož i provozních zkoušek a zkoušek účinnosti bezpečnostních uzavíracích ventilů.
Stanoveny jsou i doplňující požadavky (oproti základním požadavkům dle ČSN EN 292-2: 1991/A1:1995) na průvodní dokumenty, včetně plánu kontrolních operací, které je výrobce povinen zpracovat a dodat uživateli. Dále je předepsán způsob a rozsah povinného označování každého motoru.

Označení ČSN EN 1834-1 (090780)
Katalogové číslo 60182
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963601823
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1834-2 (090780)
Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

ČSN EN 1834-3 (090780)
Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy