ČSN (normy i změny) ze srpna 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 15667 (011610) - srpen 2001

Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami

550 Kč

ČSN EN 61346-1/změna Z1 (013710) - srpen 2001

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 887 (021700) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.08t

250 Kč

ČSN EN ISO 7089 (021701) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7090 (021702) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky se zkosením - Běžná řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7092 (021707) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Malá řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7091 (021721) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída C

125 Kč

ČSN EN ISO 7093-1 (021727) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 1: Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7093-2 (021727) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 2: Výrobní třída C

125 Kč

ČSN EN ISO 7094 (021730) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Zvlášť velká řada - Výrobní třída C

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 8504-3/změna Z1 (038224) - srpen 2001

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované čištění

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13173 (038353) - srpen 2001

Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - srpen 2001

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 416-1/změna A1 (060217) - srpen 2001

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 419-1/změna A1 (060218) - srpen 2001

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12514-1 (075890) - srpen 2001 aktuální vydání

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže

340 Kč

ČSN EN 12514-2 (075890) - srpen 2001 aktuální vydání

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12639/Oprava 1 (110040) - srpen 2001

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3041/změna Z2 (133041) - srpen 2001

Průmyslové armatury. Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury. Určování stavební délky a její tolerance

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 3051-1/změna Z1 (133051) - srpen 2001

Průmyslové armatury. Uzavírací a zpětné ventily přivařovací přímé bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 3051-2/změna Z1 (133051) - srpen 2001

Průmyslové armatury. Uzavírací a zpětné ventily přivařovací přímé s doplňkově přivařenými hrdly. Stavební délky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 3051-3/změna Z1 (133051) - srpen 2001

Průmyslové armatury. Uzavírací a zpětné ventily přivařovací nárožní bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 3053-1/změna Z1 (133053) - srpen 2001

Průmyslové armatury. Uzavírací šoupátka přivařovací bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10284 (138252) - srpen 2001

Tvarovky z temperované litiny s konci pro spoje sevřením pro polyethylenové (PE) potrubní systémy

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61131-5 (187050) - srpen 2001

Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61131-7 (187050) - srpen 2001

Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3308 (313135) - srpen 2001

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/ 315°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3306 (313275) - srpen 2001

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/ 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(581)/změna Z1 (330050) - srpen 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/Oprava 1 (334290) - srpen 2001

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61663-1 (341391) - srpen 2001 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely

350 Kč

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč

ČSN IEC 287-3-1/změna Z1 (347420) - srpen 2001

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3: Pracovní podmínky - Oddíl 1: Referenční pracovní podmínky a volba typu kabelu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61264/Oprava 1 (348119) - srpen 2001

Keramické tlakové duté izolátory pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-22 (350000) - srpen 2001

Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

230 Kč

ČSN EN 60044-2/změna A1 (351358) - srpen 2001

Přístrojové transformátory - Část 2: Induktivní transformátory napětí

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61204-3 (351536) - srpen 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 9. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61204-6 (351536) - srpen 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 2/změna A1 (354101) - srpen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60694/změna A1 (354205) - srpen 2001

Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4517 (354517) - srpen 2001 aktuální vydání

Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10 A 400 V

190 Kč

ČSN EN 60191-6-3 (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder QFP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 60191-2Z (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 3/změna A11 (360600) - srpen 2001

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna A14 (360600) - srpen 2001

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60570/změna A2 (360611) - srpen 2001

Světelný přípojnicový rozvod pro svítidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1/změna A2 (361040) - srpen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1775/změna A1 (386441) - srpen 2001

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 334/změna A1 (386445) - srpen 2001

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 12164/změna A1 (421327) - srpen 2001

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12168/změna A1 (421328) - srpen 2001

Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-3 (450020) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 3: Průtokové potrubní (TFL) systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13535 (450022) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13703 (450023) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 3767-2/změna A1 (470050) - srpen 2001

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 5011 (575011) - srpen 2001

Zmrazení humři

125 Kč

ČSN 57 5012 (575012) - srpen 2001

Zmrazené rybí tyčinky (rybí prsty), rybí porce a rybí filety obalované ve strouhance nebo těstíčku

190 Kč

ČSN 57 5013 (575013) - srpen 2001

Zmrazené bloky rybích filetů, drceného rybího masa a směsi filetů a drceného masa

190 Kč

ČSN 57 5014 (575014) - srpen 2001

Krevety - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5015 (575015) - srpen 2001

Krabí maso - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5016 (575016) - srpen 2001

Tuňák a tunec - konzerva

190 Kč

ČSN 57 5017 (575017) - srpen 2001

Sardinky a výrobky typu sardinek - konzerva

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - srpen 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-3 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

125 Kč

ČSN EN ISO 787-8 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1850/změna Z3 (721850) - srpen 2001

Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1931 (727644) - srpen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení propustnosti vodní páry

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12664 (730568) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 12667 (730569) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN 12939 (730571) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 12114 (730572) - srpen 2001

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1516 (735920) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti stlačení

125 Kč

ČSN EN 1517 (735921) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu

125 Kč

ČSN EN 1569 (735923) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení

125 Kč

ČSN EN 1969 (735952) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů

190 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6101/změna Z1 (746101) - srpen 2001

Dřevěná okna. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 74 6210/změna Z3 (746210) - srpen 2001

Kovová okna. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 74 6350/změna Z2 (746350) - srpen 2001

Ocelové světlíky. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 74 6401/změna Z2 (746401) - srpen 2001

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 74 6550/změna Z4 (746550) - srpen 2001

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 74 6610/změna Z3 (746610) - srpen 2001

Kovová vrata. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1121 (747020) - srpen 2001

Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12424 (747021) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12425 (747022) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12426 (747023) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12427 (747024) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12489 (747026) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

727 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 1002-1 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 1: Zásady

230 Kč

ČSN 77 1002-2 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 2: Terminologie

125 Kč

ČSN 77 1002-3 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 3: Pravidla a rozměry

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13073 (795610) - srpen 2001

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti pronikání vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - srpen 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 794-1/změna A1 (852101) - srpen 2001

Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 552/změna A2 (855253) - srpen 2001

Sterilizace zdravotnických prostředků - Validace a průběžná kontrola sterilizace zářením

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1615 (855826) - srpen 2001

Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 508 ed. 4 (872541) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 723 V6.1.1 (872662) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 723 V7.1.1 (872662) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 723 V8.1.1 (872662) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 8.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 903 V6.2.1 (872672) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 6.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 903 V7.1.1 (872672) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 903 V8.1.1 (872672) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 8.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V8.5.1 (872693) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 909 V8.5.1 (872694) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V8.5.1 (872695) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 961 V6.1.1 (872745) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 961 V8.1.1 (872745) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 8.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 243 V4.1.1 (872750) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 4.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 113 V6.3.1 (872761) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.0.1 (872762) - srpen 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.0.1)

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 419-3 V5.0.2 (872762) - srpen 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Prvky zdokonalených hovorových volání (ASCI) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.68 verze 5.0.2)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 707 V7.4.1 (872773) - srpen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 090 V1.2.1 (873509) - srpen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 820-1 V1.2.1 (873607) - srpen 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/ virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 1: Management konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 820-2 V1.3.1 (873607) - srpen 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 2: Management výstrahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 820-3 V1.1.1 (873607) - srpen 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/ virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 3: Management funkce VP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 691 V1.1.1 (873631) - srpen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Služba dálkového řízení - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 176-1 V1.4.1 (875012) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 176-2 V1.4.1 (875012) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 2: Hovor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 328-2 V1.1.1 (875021) - srpen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.1 (875033) - srpen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-11-8 V1.1.1 (875042) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-8 V1.1.1 (875042) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-2 V2.1.1 (875042) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-1 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 1: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-2 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 2: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-3 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-4 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 4: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-5 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 5: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-6 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 6: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 476-7 V1.2.1 (875052) - srpen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 7: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-4 V1.2.1 (875086) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Opakovač typu 1 rádiového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-7 V1.2.1 (875086) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 7: Opakovač typu 2 rádiového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.1.1 (875097) - srpen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.2.4 (875303) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 435-2 V1.2.4 (875303) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 2: Nouzový přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 430 V1.1.1 (876033) - srpen 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech (11-12 a 13-14) GHz

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 682 V1.1.2 (876041) - srpen 2001

Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Prostředky řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně ručních pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 816-1 V1.1.1 (877176) - srpen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2630.1:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 490-1 V1.1.2 (877177) - srpen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 492-1 V1.1.2 (877178) - srpen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro vstupní bod "b" služby VPN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 813-1 V1.1.1 (877179) - srpen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.860:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 814-1 V1.1.1 (877180) - srpen 2001

Schválení specifikace signalizace na rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) v ETSI - Část 1: Specifikace protokolu [mod Specifikace Fóra ATM pro rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) F-CS-0125.000:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 815-1 V1.1.1 (877181) - srpen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2965.1:1999 a Q.2965.2:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-2 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-2: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-3 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-4 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-4: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FH-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-5 V1.1.1 (878568) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-5: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy DS-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 390 V1.1.1 (878584) - srpen 2001

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Rušivé emise a odolnost přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 775 V1.1.1 (879041) - srpen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.2.2 (879042) - srpen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12346 (940346) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12655 (940347) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč