Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 10993-8 (855220) Zrušená norma

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 8: Výběr a způsobilost referenčních materiálů pro biologické zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

ICS: 11.100 Laboratorní lékařství

Označení ČSN EN ISO 10993-8 (855220)
Katalogové číslo 62577
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 2001
Datum účinnosti 1. 9. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963625775
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je jednou částí ze série norem ČSN EN ISO 10993 zabývající se biologickým hodnocením prostředků zdravotnické techniky (zdravotnických prostředků). Tato část specifikuje požadavky na použití referenčních materiálů nebo certifikovaných referenčních materiálů používaných pro stanovení biologické odpovědi na materiály a/nebo prostředky zdravotnické techniky (zdravotnické prostředky). Specifikuje výběr a způsobilost referenčních materiálů pro biologické zkoušky a charakteristiky referenčních materiálů pro použití referenčních materiálů jako experimentální kontrolní vzorky. Informace uvedené v této normě doplňují ČSN EN ISO 10993-12, která uvádí požadavky a pokyny, podle nichž se má postupovat při přípravě vzorků zdravotnických prostředků pro zkoušení v biologických systémech v souladu s jednou nebo více částmi norem ČSN EN ISO 10993. Je diskutováno použití referenčních materiálů jako experimentálních kontrolních vzorků a jsou uvedeny specifické informace týkající se současných zdrojů komerčně dostupných referenčních materiálů.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10993-1 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

ČSN EN ISO 10993-10 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže

ČSN EN ISO 10993-11 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu

ČSN EN ISO 10993-12 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály

ČSN EN ISO 10993-13 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů

ČSN EN ISO 10993-14 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů

ČSN EN ISO 10993-15 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin

ČSN EN ISO 10993-16 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek

ČSN EN ISO 10993-17 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky

ČSN EN ISO 10993-18 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů