ČSN EN ISO 13402 (856001) Aktuální vydání

Chirurgické a stomatologické ruční nástroje - Stanovení odolnosti proti sterilizaci v autoklávu, korozi a vystavení vlivu tepla

ČSN EN ISO 13402 Chirurgické a stomatologické ruční nástroje - Stanovení odolnosti proti sterilizaci v autoklávu, korozi a vystavení vlivu tepla
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Text mezinárodní normy ISO 13402:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 170 Chirurgické nástroje a návazně převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 55 Stomatologie, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Text ISO 13402: 1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Postupy popsané v této normě jsou uspořádány tak, aby tvořily harmonizovanou řadu zkoušek, na něž se lze jednotlivě nebo v kombinaci odkázat v jiných samostatných normách výrobků. Požadavky pro tyto zkoušky musí být stanoveny v normě konkrétního výrobku spolu s počtem cyklů pro každý zkušební postup. Tato norma popisuje jednotlivé zkušební metody ke stanovení odolnosti chirurgických a stomatologických ručních nástrojů z korozivzdorné oceli proti účinkům sterilizace v autoklávu, korozi a vystavení vlivu tepla. Předkládaná norma nespecifikuje žádnou posloupnost zkoušek, ani požadavky, vztahující se na specifické nástroje. Ty jsou stanoveny v příslušných normách výrobků, nebo není-li žádná norma k dispozici, jsou ponechány na rozhodnutí odběratele nebo výrobce. V návrhu opatření při předání návrhu na převzetí evropské normy překladem do ČSN EN ISO 13402 je pro oznámení účinnosti této české normy ve Věstníku navržen termín leden 2002. S vyhlášením ČSN EN ISO 13402:2002 (85 6001) je nutné zrušit dosud platnou ČSN EN ISO 13402 (85 6001) ze září 2001, která je předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN ISO 13402 (856001)
Katalogové číslo 63859
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2002
Datum účinnosti 1. 4. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963638591
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13402 (856001) z srpna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)