ČSN (normy i změny) ze září 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10324 (010158) - září 1999

Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8332/změna Z1 (038332) - září 1999

Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

32 Kč

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0601/změna Z3 (050601) - září 1999

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

32 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0310/změna Z1 (060310) - září 1999

Ústřední vytápění - Projektování a montáž

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 0320/Oprava 1 (060320) - září 1999

Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 0830/změna Z1 (060830) - září 1999

Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 30-1-1/změna A1 (061410) - září 1999

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 203-1/změna A2 (061901) - září 1999

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 303-4 (075303) - září 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12262 (113120) - září 1999

Hydrodynamická čerpadla - Technické dokumenty - Termíny a definice, rozsah dodávání, provedení

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 3874 (269345) - září 1999 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 12.02t, Amd.3 5.06t, Amd.4 5.08t

1 145 Kč

ČSN ISO 9897 (269359) - září 1999

Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy

770 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3207 (317110) - září 1999

Letectví a kosmonautika - Kaučukové směsi - Technická specifikace

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50014/změna A1 (330370) - září 1999

Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50014/změna A2 (330370) - září 1999

Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1085 (334680) - září 1999

Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách

440 Kč

ČSN IEC 61334-1-2 (334710) - září 1999

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1-2: Všeobecné zásady - Návod pro specifikace

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60464-1 (346580) - září 1999

Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t

255 Kč

ČSN EN 60814 (346706) - září 1999

Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera

340 Kč

ČSN EN 61620 (346717) - září 1999

Izolační kapaliny - Stanovení dielektrických ztrát měřením konduktance a kapacitance - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61868 (346718) - září 1999

Izolační kapaliny - Stanovení kinematické viskozity při velmi nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 34 7470-10/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-11/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-12/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-14/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-7/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-8/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-9/změna Z1 (347470) - září 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-1/změna Z2 (347659) - září 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Část 1: Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-3A/změna Z1 (347659) - září 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2)

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-2/změna A2 (350000) - září 1999

Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-2/změna A1 (354101) - září 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-2-2/změna A1 (354106) - září 1999

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 2: Spínače s elektromagnetickým ovládáním (RCS)

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-1/změna A2 (354508) - září 1999

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4701-2-1/změna Z1 (354701) - září 1999

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až III

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60118-1/změna A1 (368860) - září 1999

Sluchadla - Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem na vstupu

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 13549 (369442) - září 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 1,3 GBytu v kazetě

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13614 (369443) - září 1999

Informační technologie - Výměna prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 300 mm typu jednorázového zápisu a vícenásobného čtení (WORM) používajícími metodu SSF

125 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1672-2/Oprava 1 (512000) - září 1999

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Hygienické požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN ISO 177/změna Z1 (640244) - září 1999

Plasty. Stanovení migrace změkčovadel

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 64 0364/změna Z1 (640364) - září 1999

Plasty. Polyamidy. Metódy stanovenia obsahu extrahovateľných látok

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9773 (640754) - září 1999

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 2578 (640768) - září 1999

Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 64 2013/změna Z3 (642013) - září 1999

Plasty. Lisovací hmoty tvrditelné. Aminoplasty

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3671 (642014) - září 1999

Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 4608 (643203) - září 1999

Plasty - Homopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 12654-1 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12654-2 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12654-3 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3386-2 (645441) - září 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 14597 (656037) - září 1999

Ropné výrobky - Stanovení vanadu a niklu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12634 (656213) - září 1999

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1719 (668559) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou smyčky

190 Kč

ČSN EN 1721 (668561) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou kuličky

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0012/změna Z3 (690012) - září 1999

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 1042/změna Z1 (704105) - září 1999

Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2601/změna Z2 (722601) - září 1999

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

32 Kč

ČSN EN 1170-1 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"

125 Kč

ČSN EN 1170-2 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"

190 Kč

ČSN EN 1170-3 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB

125 Kč

ČSN EN 1170-4 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

210 Kč

ČSN EN 1170-5 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

190 Kč

ČSN EN 1170-6 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu

125 Kč

ČSN EN 1170-7 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

145 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12128 (831008) - září 1999 aktuální vydání

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 12460 (831031) - září 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN IEC 1223-2-1 (854012) - září 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty

340 Kč

ČSN EN ISO 7551 (856022) - září 1999

Stomatologické papírové čípky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7711-1 (856036) - září 1999

Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Diamantové nástroje - Část 1: Rozměry, požadavky, značení a balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 607-1 ed. 8 (872648) - září 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.21.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 7 (872648) - září 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.21.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 298-3 ed. 1 (873563) - září 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 175 V1.1.1 (873609) - září 1999

Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Fáze 1 - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 098 V1.1.1 (873610) - září 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozvrhovací funkce - Třídy podporovaných objektů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 082 V1.1.1 (873611) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 084 V1.1.1 (873612) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 494-1 ed. 1/změna A1 (875053) - září 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn

32 Kč

ČSN ETS 300 835 ed. 1 (875808) - září 1999

Multimediální koncová zařízení a aplikace (MTA) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) pro přenos souborů po digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 374-6 ed. 1 (877051) - září 1999

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 6: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro rozhraní mezi funkcí řízení služeb (SCF) a funkcí dat pro službu (SDF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 069-1 V1.2.3 (877134) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 001-1 V1.2.2 (877138) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 001-2 V1.2.2 (877138) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 006-1 V1.2.2 (877139) - září 1999

Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 899-1 V1.1.2 (877141) - září 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-6-1 ed. 1 (878525) - září 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč