ČSN EN 12634 (656213)

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

ČSN EN 12634 Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12634:1998. Evropská norma EN 12634:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení čísla kyselosti mazacích olejů a aditiv rozpustných ve směsích 2- propanolu, dimethylsulfoxidu a toluenu potenciometrickou titrací. Je použitelná v rozsahu 0,1 mg KOH/g až 250 mg KOH/g, a to pro nepoužité i použité mazací oleje a aditiva. V případě motorových olejů, použitých motorových olejů a olejů s vysokých obsahem polymeru, např. zvyšovače viskozitivního indexu, bude shodnost malá, poněvadž funkce elektrody bude omezena, a proto užití této metody není doporučeno. Údaje o shodnosti jsou platné pouze pro průmyslové oleje a příbuzné výrobky. Za pozornost stojí na konci kapitoly 1 uvedená tato VÝSTRAHA - Používání této normy může vyžadovat užití nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení. Princip zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Oblast použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Příprava vzorku použitých olejů, kapitolu 9 - Příprava přístrojů, kapitolu 10 - Postup, kapitolu 11 - Výpočet, kapitolu 12 - Vyjádření výsledků, kapitolu 13 - Shodnost a kapitolu 14 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B a informativní Přílohu C. ČSN EN 12634 (65 6213) byla vydána v září 1999. Nahradila ČSN EN ISO 13397-2 (85 6016) z března 1997.

Označení ČSN EN 12634 (656213)
Katalogové číslo 56404
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963564043
Dostupnost skladem (tisk na počkání)