ČSN EN ISO 11290-2 (560093) Zrušená norma

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 2: Metoda stanovení počtu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11290-2:1998. Evropská norma EN ISO 11290-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11290-2:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 11290 sestává ze dvou částí: Část 1: Metoda průkazu, Část 2: Metoda stanovení počtu. V Úvodu normy je upozorněno na to, že - vzhledem k velké různorodosti výrobků, které jsou potravinami a krmivy, nemusí být tato horizontální metoda ve všech detailech pro určité výrobky vhodná a pro jiné výrobky může být nezbytné použít odlišné metody. Kromě toho je na závěr této úvodní části uvedeno toto: Výstraha: Z hlediska ochrany zdraví laboratorních pracovníků je nezbytné, aby se zkoušky k průkazu bakterií rodu Listeria monocytogenes prováděly výhradně v laboratořích k tomu účelu vhodně vybavených, řízených zkušeným mikrobiologem a za podmínky, že s veškerými inkubovanými materiály se nakládá s velkou opatrností. Zvlášť důrazně se doporučuje poučit ženy pracující v laboratořích o specifickém riziku pro vyvíjející se plod, pokud by došlo k infekci matky bakteriemi Listeria monocytogenes. Národní legislativa může obsahovat upřesněšné požadavky. Tato druhá část normy specifikuje horizontální metodu průkazu Listeria monocytogenes. Se zohledněním omezení, která jsou diskutována v úvodu, platí tato druhá část (ČSN EN) ISO 11290 pro výrobky určené k lidské výživě nebo ke krmení zvířat. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje základní postupy pro stanovení mikrobiálního kontaminantu potravin významného pro hygienu výživy. ČSN EN 11290-2 (56 0093) byla vydána v září 1999.

Označení ČSN EN ISO 11290-2 (560093)
Katalogové číslo 56925
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963569253
Změny a opravy A1 6.05t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 11290-2 (560093)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11290-1 (560093)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu